Slik fungerer TV-aksjonen

TV-aksjonen er en årlig og politisk nøytral dugnad som gir hele Norge muligheten til å samles om en god sak og gjøre en forskjell for noen av de mest sårbare i verden.

Innstiling og tildeling

Hvert år inviteres humanitære organisasjoner i Norge til å søke NRKs innsamlingsråd om tildeling av TV-aksjonen. Søkerorganisasjonene kan søke med ulike temaer og formål, og må søke til Innsamlingsrådet innen søknadsfristen i utgangen av april.

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK er et eksternt organ som er oppnevnt av NRKs styre. Innsamlingsrådet innstiller ovenfor kringkastingssjefen hvem de mener bør tildeles NRKs TV-aksjon det enkelte år. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar så den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.

Organisering

TV-aksjonen koordineres av et sekretariat som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon. Ute i hvert enkelt fylke og i storbyene etableres det fylkes- og byaksjonskomiteer.

Videre opprettes det rundt 600 kommune- og bydelskomiteer, som består av TV-aksjonens 7 000 frivillige. I kommunene og nærmiljøene står de frivillige på for å engasjere skoler, næringsliv, trossamfunn, lag og foreninger. De rekrutterer bøssebærere, og organiserer bøsseinnsamlingen. På selve aksjonsdagen besøker 100 000 bøssebærere 2,3 millioner husstander i Norge.

Kontroll og rapportering

Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Rådet kontrollerer at de innsamlede midlene brukes på den måte og til de prosjekter som er beskrevet i søknaden.

I tillegg er Innsamlingsrådet kontrollinstans overfor de organisasjoner som har hatt TV-aksjonen tidligere år.

Organisasjoner som er tildelt TV-aksjonen plikter å sende inn årsrapporter med revisorgodkjente regnskaper samt informasjon om bistandsprosjektene seinest 31. august det påfølgende år.

Vann uten plast redder liv

Her kan du laste ned TV-aksjonsøknaden (PDF) til WWF Verdens naturfond.

Fant du det du lette etter?