Solen går ned over regnskog

Næringslivsoppropet for FNs naturavtale

Vi inviterer dere i næringslivet med på arbeidet for å gjøre FNs naturavtale til en hovedprioritet for verdens ledere. Bli med på oppropet som skal sikre fremtiden vår!

«There is no business on a dead planet»

Naturtap betyr økonomisk tap.

At naturen ødelegges er dårlig for aktører i alle land. Se bare på koronakrisen. Den er et godt eksempel på hvilke enorme og plutselige konsekvenser vi kan oppleve når vi ikke respekterer naturens grenser. Eksperter advarer om at liknende sykdomsutbrudd står i kø, med mindre vi tar umiddelbare grep.

Koronakrisen har vist oss behovet for en sunn og levedyktig natur både for å forhindre fremtidige pandemier, og fordi naturen er selve livsgrunnlaget for mennesker og et velfungerende næringsliv.

Næringslivet er spesielt utsatt for det raske naturtapet i verden, fordi de selv må bære kostnadene av at naturen forsvinner.

Og det er ikke billig.

Det ville kostet over 125 tusen milliarder dollar i året å betale for alt det naturen gir oss i dag, som for eksempel flomvern, luftrensing, pollinering og karbonfangst - bare for å nevne noe.

Naturtap kan føre til at du mister selve næringsgrunnlaget. Selger du sportsutstyr, lider du når sesongene forsvinner. Er du matprodusent, risikerer du år etter år med dårlige avlinger. Og er du frisør eller jobber med turisme, er det nå åpenbart at du rammes hardt av en pandemi som kan oppstå når ville dyrs liv og leveområder ikke respekteres.

Vi trenger deg på laget

I 2022 skal verdens ledere vedta en ny «Parisavtale» for naturen. Denne skal sikre at vi kan høste av naturens goder i all fremtid, uten å ødelegge den.

For at dette skal bli en realitet krever vi at norske politikere er ambisiøse og jobber hardt for at både Norge og andre land forplikter seg til drastiske og effektive tiltak.

Naturen kan ikke reddes av miljøorganisasjoner alene. Vi trenger dere i næringslivet med på laget! Dere er hjørnesteinen i samfunnet, og bidrar med alt fra arbeidsplasser, velferd og innovasjon, til helse og velvære for oss alle.

Vi ber deg om å hjelpe oss med å redde naturen.

Bli med på næringslivsoppropet for FNs naturavtale

Er dere en fremtidsrettet bedrift som vil bli med på å skape en bedre fremtid? Bli med og signer næringslivsoppropet!

Politikere og beslutningstakere trenger å forstå sammenhengen mellom en sunn natur og god business. Med deg på laget, sender vi et tydelig signal

Næringsliv, sivilsamfunn og politikere må alle trekke i samme retning.

Det er bare sammen at vi kan vinne kampen for miljøet og en trygg fremtid for oss selv og våre barn.

Les hele oppropsteksten under skjemaet.

Ja, vi vil være med på et næringslivsopprop for en global avtale for naturen!

Næringslivets opprop for naturen

Virksomhetene bak dette oppropet ber regjeringen om å arbeide aktivt og målrettet for at en global naturavtale kommer på plass.

Vi som skriver under dette oppropet er alle avhengig av ulike goder naturen gir vår virksomhet. Direkte, som fruktbar jord eller rennende vann. Indirekte, som pollinering av planter eller et klima som gir stabile vintre og begrenser ekstremvær.

Den menneskelige påvirkningen på naturen er nå så sterk at det er fare for alvorlige svekkelser av naturlige økosystemer. Denne utviklingen utgjør en stor og voksende risikofaktor for samfunnet – og for næringsvirksomhet og investeringer.

Et bærekraftig næringsliv må innrette sin produksjon og sine investeringer slik at naturmangfoldet og økosystemene styrkes, heller enn svekkes.

Vi må inn i en kretsløpsøkonomi, som ikke bare sikrer reduksjon i bruk av råmaterialer, mer ombruk og resirkulering, men som også ivaretar de naturlige kretsløpene vi alle er avhengige av. Som næringslivsaktører må vi derfor utvikle stadig bedre metoder for å analysere og rapportere på vår påvirkning på naturens mangfold og på økosystemene, og vi må bruke denne kunnskapen når vi fatter de store og små beslutninger som avgjør hvilken påvirkning vi har.

Vi er klare for å gå løs på disse oppgavene. Men størrelsen på den utfordringen vi står overfor krever at vi løfter i flokk. Derfor støtter vi, som norske næringslivsaktører, arbeidet med en ny global naturavtale.

Den nye avtalen må bli like viktig for arter, økosystemer og ressursgrunnlag, som Parisavtalen er for klimaet.

Vi går inn i en tid der vi alle må ta vår del, og vi er klare til å bidra.

Vi vil med dette:

 • Be regjeringen om å arbeide aktivt og målrettet for at en global naturavtale kommer på plass.
 • Arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere forbruk av ressurser og påvirkning på natur i vår egen virksomhet.

Denne teksten er en lett forkortet utgave av oppropet. Hele teksten kan leses her (pdf).

What we do in the next ten years will profoundly impact the next few thousand

Sir David Attenborough

Signert av

 • Alice Aqua AS
 • Alice Group AS
 • Alliance arkitekturstudio AS
 • Apico
 • ASKO
 • BAMA Gruppen AS
 • Bergans of Norway
 • Borggatekomplekset AS
 • Brow Rehab Bergen
 • By Nature
 • Circular Norway
 • Com-Net as
 • Cultura Sparebank
 • Drig
 • eSEA Marine AS
 • Fagforeningen Naturviterne
 • Fokus Trening AS
 • Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer
 • Innovasjon Gardermoen
 • Jernia
 • KLP
 • LL-N Design Arts
 • Mezonic AS
 • Miljøfyrtårn
 • New Movements
 • Nordic Steel AS
 • Norge203040
 • Norwegian Fashion Hub
 • Oda
 • Ope
 • Orkla
 • Primus Productions
 • Pure Consulting
 • KappAhl
 • Raadmannen AS
 • Radonmannen AS
 • Recurso AS
 • REV Ocean
 • RGN Property
 • Sentralen Mat
 • Skadedyrbutikken.no
 • Sorze4 as
 • Storebrand
 • Stormberg
 • Storm Kaffe
 • TBA Events
 • Torp Eiendom
 • Tufte Wear
 • UWC Connect AS
 • Vestre
 • Viking Heat Engines
 • Virke
 • 6CST
Netflix-serien «Our Planet» med Sir David Attenborough og i samarbeid med WWF, tar opp næringslivets rolle i naturen og vår felles avhengighet av den.

Fant du det du lette etter?