Stillheten

Naturlige lyder og naturlig stillhet, selve musestillheten i naturen er truet. Ikke bare av motoriserte kjøretøy til lands, til vanns og i lufta, men også av våre egne mobiltelefoner.

Hva er egentlig stillhet? Det kan skrives lange svar på det, men det beste svaret finnes kanskje i hver enkelt menneske sin opplevelse – og definisjon av stillhet. Det som iallfall er sikkert er at den for veldig mange av oss er det aller viktigste med å være ute, vekk, borte fra sivilisasjon, stress og støy. Selv om truslene er individuelle og subjektive, er biler, båter, fly, snø- og vannscootere, helikoptre og mobiltelefoner noen av eksemplene på trusler mot stillheten i naturen i dag

Felles for lydene som truer stillheten er at de er menneskeskapte. Et annet fellestrekk er at de ofte forstyrrer eller overdøver de naturlige lydene, som elver og bølger, vind, regn og fuglesang. Det vi kan kalle naturstillhet inkluderer nemlig naturens egne lyder. For mange av oss er også disse lydene en del av stillheten og det vi er redde for å miste.

Mer om trusler mot stillheten:

Stillhet i naturen er blitt et knapphetsgode i mange land, og Norge er ikke noe unntak. Mer motorisert ferdsel i naturen skaper mer støy og andre typer forstyrrelser for dyreliv og friluftsliv. Langs kysten er det flere motorbåter enn før, og i 2017 ble også vannscootere tillatt. I 2015 ble det åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter, og en fersk studie viser at nesten en av fire snøscooterførere kjører også der det ikke er lov. Nylig er det også satt i gang et prøveprosjekt med catskiing, hvor man benytter motoriserte kjøretøy for å frakte skiførere opp på fjellet.

Den norske bilparken fortsetter å vokse, vi flyr mer, og utbygging av hytter med stadig høyere komfortkrav krever mer bruk av helikopter og andre kjøretøy. Samtidig er vi omgitt av mobiltelefoner og andre smartdingser, som også fortrenger både ytre og indre stillhet.

Fant du det du lette etter?