Intakt natur

Opplevelsen av selve villmarka er verdsatt av mange. Vissheten om at det finnes noe urørt og intakt. At de store rovdyrene streifer omkring der ute, selv om vi ikke ser dem.

– Jeg har aldri sett en jerv, skrev biologen Edward O. Wilson. – Og jeg er på sett og vis glad for det, fortsatte han. Ikke fordi jerven er et rovdyr med krefter som tilsynelatende ikke står i forhold til den moderate størrelsen, men på grunn av at den representerer det som fortsatt er en nesten mytisk og mystisk flik av en intakt natur. Det ekte og urørte – uten at vi klarer å definere det nærmere. Økosystemer som har fått utvikle seg med minst mulig menneskelig påvirkning.

For mange er villmarka også opplevelsen av urskog og et biologisk mangfold som stadig blir sjeldnere. For det er også slik at de fleste rødlistede arter her i landet er knyttet til skogen, og ofte den gamle og varierte skogen. I dag har villmarka krympet kraftig i Norge, og det er bare igjen fragmenter av områder frie for menneskelige inngrep.

Brun jerv står på en stein inne i grønnskog og ser til høyre

Mer om trusler mot intakt natur:

Opplevelsen av ekte og urørt natur er en subjektiv erfaring. I dag er likevel muligheten til å oppleve mangfoldig natur og intakte økosystemer truet av arealendringer grunnet menneskelig påvirkning av natur. Mulighetene til å oppleve urskog i Norge er i dag også minimal, grunnet hogst, beiting, seterdrift, vei- og hyttebygging. I følge Store norske leksikon er det kun om lag en halv prosent av skog i Norge som kan betegnes som urskog. En del av følelsen av noe urørt kan også knyttes til fravær av synlige inngrep og støy. Kampen mot vindmølleparker er en kamp for å bevare intakt natur.

Paradoksalt nok trues også muligheten til å oppleve den intakte naturen av den utbredte misforståelsen av at Norge har mer enn nok villmark.

Fant du det du lette etter?