Fritt rennende vann

Det å kunne drikke rent vann fra bekker og elver er nærmest en selvfølge for oss her i Norge, men stadig færre elver og fosser renner fritt.

Å løpe langs elvekanten etter en barkebåt eller å ligge på magen med et årvåkent blikk for å få øye på de dansende rumpetrollene, har for mange preget barndomsårene. Eventyr langs vannkanten i nærmiljøet gir oss mennesker forståelse for og kjærlighet til naturen. Likevel er to tredjedeler av norske vassdrag i dag regulerte. Og sju av ti av de høyeste fossene våre er bygget ut.

Opplevelsene og minnene er imidlertid ikke det eneste som trues av at elvene våre ofte er lagt i rør eller forurenses. Når vannet forsvinner blir konsekvensene for det biologiske mangfoldet store. Tilgang til vann er helt avgjørende for livet som lever i tilknytning til fossene og elvene, som også er verdt å oppleve.

Mer om trusler mot opplevelsen av fritt rennende vann:

Opplevelsen av rent rennende vann er i dag truet av både utbygginger og forurensing. I dag er rundt 70 prosent av de største vassdragene i Norge berørt av kraftutbygging, og det samme gjelder for våre største laksevassdrag. Sterk regulering grunnet vannkraftproduksjon kan gjøre at det blir mindre vann i elvene, noe som forringer friluftsopplevelsen. Forurensning fra avløp er også med på å gjøre vann lite egnet til å drikke eller bade i. I bynære områder er elver og bekker ofte lagt i rør og under bakken. Gjenåpning av disse vil ikke bare gjenskape naturopplevelsen, men også det biologiske mangfoldet knyttet til vann.

Fant du det du lette etter?