Bråkete fuglefjell

Ikke all stillhet er av det gode slaget. Når våren blir taus og du ikke hører sjøfuglene – vitner det om at noe er alvorlig galt.

Se for deg at du står på en klippe langs kysten med utsikt over millionbyen av sjøfugler på Runde. Det lir mot kveld og havsulen trekker hjem til familiene sine. Du trekker pusten og kjenner på den mektige naturopplevelsen. Men reirene ser annerledes ut enn du husker fra barndommen. Oransje, grønne og blå liner stikker ut. Havsulen har bygget reirene sine av et nytt værbestandig materiale som de har funnet i havoverflaten. Materialet kalles plast og er laget for å vare for bestandig.

Slik man en gang i tiden brukte kanarifugler for å varsle om gasslekkasjer i gruvene, kan vi se på sjøfuglene som havets kanarifugler. Bråkete fuglefjell vitner om et sunt hav og en sunn kyst. Sjøfuglbestanden i Norge går i dag nedover i en rasende fart. Plastforurensning er den siste i rekken av trusler, men mangel på mat grunnet overfiske er også en viktig årsak.

Mer om trusler mot fuglefjellene:

Sjøfuglbestander over hele verden er i tilbakegang, og årsakene til dette er flere og sammensatte. Bare i perioden mellom 2005 og 2015 har det vært en tilbakegang på 30 prosent i hekkebestandene på det norske fastlandet. Mange av sjøfuglartene har vært i en kontinuerlig tilbakegang i løpet av de siste 30-50 årene, og trusselbildet for fuglene har endret seg mye i løpet av denne perioden. Mens jakt, fangst og forstyrrelser i hekkekoloniene var blant truslene på 60- og 70-tallet, ser det i dag ut til at det er mer komplekse årsaker som truer sjøfuglbestanden. Overfiske er fortsatt en trusselfaktor, men næringssvikt, trolig koblet mot klimaendringer og endringer i havets økosystemer, er hovedtrusselen mot dagens sjøfugler. Platforurensing i havet er også blitt en av disse komplekse påvirkningsfaktorene.

Fant du det du lette etter?