Pangolin, elefant, løve og neshorn er alle truede dyrearter som står i stor fare på grunn av koronakrisen.

Koronakrisen kan føre til økt krypskyting!

I Namibia har et svært vellykket naturvernprogram ført til økte bestander av truede dyrearter, som elefanter, løver og neshorn, i tillegg til bedre levekår for lokalbefolkningen. Nå setter koronakrisen dyrene i stor fare!

– Situasjonen er allerede dramatisk for både mennesker og dyr i naturvernområdene, og blir verre for hver dag som går, sier Melissa de Kock, WWFs seniorrådgiver for viltforvaltning i Afrika.

WWF har i mange år støttet et naturvernprogram i Namibia, som går på at lokalbefolkningen selv får råderett over naturressursene. I disse lokaldrevne verneområdene er det bærekraftig turisme, slik som fotosafari, som bidrar til naturbevaringen og er lokalbefolkningens inntektskilde.

Vil du hjelpe viltvokterne med å beskytte dyrene i Namibia? Bli fadder!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Viltvokterne og familiene deres har ingenting å leve av

Det å leve side om side med ville dyr medfører store utfordringer og kan være farlig for lokalbefolkningen. Elefanter raserer avlinger og løver tar buskap. Det at menneskene her faktisk har fått fordeler av å ha ville dyr i nærområdet sitt, har dempet konflikten og gjort at hele samfunnet er med på å beskytte dyrene mot krypskyttere.

Nå som turistene har forsvunnet nærmest over natten, kan konsekvensene bli svært alvorlige både for dyrene og menneskene.

Tre lokale viltvoktere i Namibia.
I naturvernområdene i Namibia lever det flere hundre tusen mennesker som er avhengige av inntektene fra safariturismen. Disse menneskene og familiene deres står nå nærmest på bar bakke. Dette gjelder også viltvokterne som skal beskytte dyrene fra krypskyttere.

Tilbakeslag for arter som har vært i fremgang

Når det ikke finnes penger til å lønne viltvokterne som passer på dyrene, åpner det seg større muligheter for kommersielle krypskyttere til å bedrive mer jakt på elefanter, neshorn og pangoliner ment for det asiatiske markedet.

En økning i krypskytingen vil medføre alvorlige tilbakeslag for arter som har vært i solid framgang takket være denne vellykkede formen for naturvern. Antallet elefanter i Namibia økte fra 7.500 i 1995 til rundt 20.000 i 2013. I samme periode økte antallet løver i naturvernområdene nord i Namibia fra 25 til 150.

  • Elefanter i Namibia i 1995

    7.500

  • Elefanter i Namibia i 2013

    20.000

Første neshornene allerede skutt

Frem til helt nylig hadde det ikke blitt skutt et eneste neshorn av krypskyttere i de lokaldrevne naturvernområdene siden august 2017.

Nå har vi dessverre fått bekreftet at to neshorn nylig ble skutt og drept av krypskyttere i et av de lokaldrevne naturvernområdene i Namibia. Dette understreker hvor mye det haster med å få på plass støtte til disse naturvernområdene.

Den lokaldrevne viltforvaltningen som WWF støtter i Namibia, har ført til stor nedgang i krypskyting av neshorn. Når hele lokalsamfunn går sammen om å beskytte dyrene, er det mye vanskeligere for krypskytterne å drepe dem. Dette arbeidet står nå i fare på grunn av koronakrisen.

Dette gjør WWF:

  • WWF har opprettet et krisefond for å holde viltvokterne i jobb. Dette fondet skal sikre at viltvokterne og familiene deres har noe å leve av, slik at de kan fortsette å ta vare på de truede dyreartene og holde krypskytterne unna.
  • WWF jobber for å bekjempe krypskytingen gjennom trening av viltvoktere, telling av dyr og bruk av viltkameraer.
  • WWF oppretter og bistår i driften av de lokalt styrte verneområdene.
  • WWF jobber for å stanse alle ulovlige, uregulerte og høyrisikomarkeder med ville dyr.

Derfor trenger vi din hjelp

Som elefantfadder i WWF, bidrar du til det vellykkede naturvernarbeidet i Namibia. Du er med på å beskytte elefantene, løvene, neshornene og pangolinene her fra krypskyttere. Dette arbeidet har også ført til økte bestander av sebraer, sjiraffer, gnuer og antiloper.

Du gir disse dyrene en trygg grunn å leve på og du gir lokalbefolkningen et bærekraftig livsgrunnlag. Du er også med på å bekjempe den ulovlige handelen med truede dyrearter, og stanse de ulovlige og uregulerte høyrisikomarkedene.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?