En pangolin sees i et bur i et marked. Det er mulig at corona-viruset stammer fra et slikt marked.

Koronaepidemien og naturen: Hva er sammenhengen?

Koronakrisen har snudd Norge og verden på hodet, og viser tydelig at det er viktigere enn noensinne at vi står sammen for vår egen og naturens helse.

Kan ha startet på dyremarked

Den pågående koronaviruspandemien er ulikt noe den moderne verden har opplevd før, og har ført til død, menneskelige lidelser, enorme samfunnsendringer og økonomiske skader verden over. Livene våre er satt på vent på ubestemt tid, og konsekvensene er og blir dramatiske på både lang og kort sikt.

Viruset, som har fått det offisielle navnet SARS-CoV-2, er helt nytt for menneskeheten. De første offentliggjorte tilfellene av sykdommen den forårsaker, kalt covid-19, fant sted i den kinesiske Hubei-provinsen før årsskiftet.

Flere av tilfellene knyttes til et marked i byen Wuhan, hvor det ble omsatt både ville og domestiserte dyr, men det er ikke bekreftet at viruset hadde sitt egentlige opphav der.

Ferske studier viser blant annet fellestrekk mellom SARS-CoV-2 og koronavirus hos enkelte flaggermusarter, og det er også påvist likheter med virus som finnes hos pangolinarten Manis javanica. Flere andre dyr har også blitt lansert som mulige mellomverter.

Nøyaktig hvor og hvordan det nye koronaviruset oppsto og fant veien til mennesker er altså ikke endelig bevist, men det er sannsynlig at det iallfall delvis kan knyttes til handelen med ville dyr.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Ulike deler fra ville dyr til salgs på et marked i Kina.
Deler fra ville dyr blir ofte solgt som naturmidler med påståtte helsegevinster. Her er blant annet tigerbein og -klør til salgs på et marked ved Fugong i den kinesiske provinsen Yunnan i 2006.

Dette vet vi

En ting vi imidlertid kan slå fast med full sikkerhet, er at vår nåværende omgang med naturen utgjør en stor trussel for folkehelsa. En rekke tidligere epidemier og sykdomsutbrudd har startet ved at en ny smitte har tatt spranget over fra ville og domestiserte dyr til mennesker.

Noen eksempler fra de siste tiåra er hiv/aids, ebola, fugleinfluensa, svineinfluensa, sars og mers. Disse har i sum tatt livet av flere titalls millioner mennesker. De to sistnevnte er for øvrig også koronavirus og i slekt med det som nå har spredt seg over hele kloden i ekspressfart.

Risikoen for at helt nye og hittil ukjente sykdommer går fra dyr til mennesker øker i takt med ødeleggelsen og endringene av de naturlige økosystemer, ulovlig og ukontrollert handel og uhygieniske forhold på markedene hvor dette finner sted.

Kombinert med menneskelig adferd og demografiske forhold, kan mindre lokale utbrudd raskt føre til store og ukontrollerte pandemier, blant annet gjennom den korte reisetiden mellom byer, land og kontinenter.

Det er dette vi opplever nå.

Den nåværende krisen viser derfor at det er et stort behov for å endre vårt forhold til naturen, og dermed redusere risikoen for at noe liknende kan skje igjen.

Situasjonen vi alle nå befinner oss i, understreker for alvor at alt henger sammen med alt, og at klimaendringer og presset på naturen gjør oss ekstremt sårbare – både som individer, lokalsamfunn og nasjoner.

Jo mer vi tar oss til rette på en måte som ikke er bærekraftig, dess høyere er risikoen for vår egen helse og velferd.

Den ulovlige handelen må stanses

WWF har lenge kjempet hardt mot den ulovlige handelen av dyr og planter, og vil fortsette å arbeide med myndigheter for å styrke regelverk og slå ned på den kriminelle virksomheten.

Med en årlig omsetning som kan overstige flere hundre milliarder kroner, er denne handelen verdens fjerde største undergrunnsmarked narkotika, kopivarer og trafficking av mennesker, ifølge en rapport fra FN og Interpol (pdf).

Denne uregulerte og organiserte handelen med viltlevende organismer, enten det er som mat, pyntegjenstander, statussymboler eller naturmidler uten beviselig effekt, bidrar både til at arter utryddes i rekordfart og at nye sykdommer kan finne veien over til oss.

Å slå hardere ned på og stanse dette er ett tiltak som prioriteres. Det beskytter ikke bare artsmangfoldet og dyrene selv, men bidrar dermed også til å ivareta folk og samfunn.

Raske tiltak må på plass

Som følge av den pågående pandemien, innførte Kina nylig et midlertidig forbud mot å spise ville dyr. I tillegg har kinesiske myndigheter intensivert arbeidet med å slå ned på den ulovlige handelen.

Dette er på tide, men det trengs mange flere tiltak for å kunne håndtere dette omfattende problemet på verdensbasis.

Myndigheter må samarbeide for å unngå at nye epidemier bryter ut, og WWF oppfordrer dem til å kombinere kunnskap og ressurser for å få slutt på den ulovlige virksomheten som truer både naturen og vår egen helse.

I tillegg må kampen mot tap og ødeleggelse av leveområder, klimaendringer, introduksjon av fremmede arter og forurensing løftes opp på dagsorden. Vi trenger raske og omfattende tiltak som monner, for å beskytte planten og alt liv som lever her.

Det er for øvrig viktig å påpeke at WWF ikke er mot lovlig og regulert høsting og handel med viltkjøtt, da dette kan være en viktig næringsvei for folk i mindre tett befolkede strøk. Men dette må være bærekraftig og på naturens premisser.

© Martin Harvey / WWF

Kan føre til mer krypskyting

Koronakrisen kan bli svært ødeleggende for lokalsamfunn i utviklingsland som lever av bærekraftig, og naturbasert turisme, for eksempel fotosafarier.

Turismen bidrar til naturbevaring, samtidig som at det er en avgjørende inntektskilde for lokalsamfunnet. Nå som turistene forsvant nærmest over natten, kan konsekvensene bli dramatiske både for dyrene og menneskene.

I for eksempel Namibia lever det flere hundre tusen mennesker som er avhengige av disse inntektene, som nå vil stå på bar bakke. Etter all sannsynlighet vil dette føre til mer krypskyting og flere dødelige og skadelige konflikter mellom mennesker og ville dyr.

Vi trenger en Parisavtale for naturen

I det kommende året vil verdens ledere ta kritiske beslutninger om natur, klima og bærekraftig utvikling. Verden skal blant annet forhandle frem en ny global naturavtale, som skal bli like viktig for naturen som Parisavtalen er for klimaet.

WWF jobber for at avtalen blir ambisiøs og forpliktende, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden. Da må landene bli enige om at vi skal stanse tap av naturen ved at vi restaurerer, verner og bruker naturen på en måte som gjør at den fornyes i stedet for at den ødelegges.

En global naturavtale skulle egentlig komme på plass i oktober i år, men det møtet er nå utsatt på grunn av koronakrisen.

Dette er en unik mulighet til å skape en bedre balanse i forholdet vårt til naturen, vårt felles hjem. Sammen kan vi sikre at en ny naturavtale ivaretar både mennesker og natur på en best mulig måte for alle parter.

Den pågående pandemien rammer alle, og det er umulig å si når livet blir mer eller mindre normalt igjen. Men situasjonen har også vist at både mennesker og myndigheter i fellesskap kan utrette store ting i møtet med en krise.

Derfor er det nå viktigere enn noen gang at vi står sammen, og former fremtiden for oss selv og alt levende i vårt felles hjem!

WWF krever:

 • At myndigheter og andre samfunnsaktører bidrar til å få slutt på all ulovlig handel av dyr og planter, og prioriterer bekjempelsen av denne typen kriminalitet.
 • Økt støtte til internasjonale avtaler og organisasjoner som jobber for bærekraftig handel og høsting fra naturen, for eksempel Cites.
 • En stans i all utryddelse av arter, tilsiktet eller utilsiktet, som følge av menneskelig aktivitet.
 • En stans i ødeleggelsen og forringelsen av natur, og mer bevaring og restaurering.
 • At FN vedtar en sterk og ambisiøs naturavtale som forplikter alle land til punktene over.

Dette kan du gjøre:

 • Støtt WWFs arbeid i kampen mot ulovlig handel og ikke bærekraftig bruk av naturen ved å bli fadder!
 • Være med og redusere overforbruket av naturen, og bidra til den globale dugnaden slik at vi alle holder oss innenfor planetens tålegrenser.
 • Ikke vær turisten som bidrar til ulovlig jakt og handel. Sjekk at du ikke kjøper suvenirer eller gjenstander som inneholder deler fra truede dyr eller planter.

Tidslinje over relevante utbrudd:

 • Vinteren 2020

  Kinesiske myndigheter identifiserer koronaviruset som nå har fått navnet SARS-CoV-2 og fører til sykdommen covid-19. Viruset smitter lett mellom mennesker og spredte seg raskt over hele verden. Det første tilfellet i Norge ble registert i slutten av februar, og 2. april var det bekreftet cirka én million smittede globalt. Av disse er over 50.000 bekreftet døde av sykdommen.

  Den kinesiske storbyen Wuhan i Hubei-provinsen anses for å være utgangspunktet for viruset. Flere av de første kjente sykdomstilfellene hadde tilknytning til et marked hvor det ble omsatt levende og døde dyr – både ville og domestiserte – men det er foreløpig verken bekreftet eller avkreftet at viruset hadde sitt egentlige opphav der. Siden alle dyrene på markedet ble destruert som følge av utbruddet, er det mulig at vi aldri vil få et endelig svar.

  Det er heller ikke endelig kjent hvilke dyrearter som var opphav eller mellomverter for smitten. Flaggermus og pangoliner er blant kandidatene som så langt er lansert.

  Det finnes ingen vaksine eller kur mot covid-19, og det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) stor usikkerhet om hvordan utbruddet vil utvikle seg i Norge fremover. FHI publiserer fortløpende informasjon og oppdaterte råd på sine hjemmesider.

 • Desember 2013

  Historiens største ebolautbrudd starter i Vest-Afrika, trolig etter at en liten gutt ble smittet av flaggermus. Totalt døde over 11.300 personer i Guinea, Liberia og Sierra Leone, i tillegg til noen få fra andre land. WHO erklærte epidemien for å være over 14. januar 2016, men ebola er en vedvarende trussel med stadige utbrudd i Sentral-Afrika.

 • September 2012

  Det første tilfellet av MERS-smitte blir rapportert. Viruset, kalt MERS-CoV, smitter hovedsaklig gjennom kontakt med kameler, og er påvist blant dyr i Midtøsten, Afrika og Sør-Asia. Det smitter så langt ikke lett mellom mennesker. Ifølge WHO er rundt 2500 personer så langt bekreftet syke av viruset, og av disse har cirka 35 prosent dødd. Utbruddet regnes som pågående og det finnes ingen vaksine eller spesifikk kur.

 • 11. juni 2009

  WHO erklærer den såkalte svineinfluensaen for å være en pandemi. Det nye viruset var resultatet av en kombinasjon mellom virus fra fugler, svin og mennesker. Ifølge amerikanske CDC kan opptil 600.000 mennesker ha dødd av smitten det første året, og det var særlig folk under 65 år som ble rammet hardt. Pandemien var offisielt over 10. august 2010, men viruset fortsetter nå å sirkulere som en sesonginfluensa.

 • Februar 2003

  SARS-viruset blir offisielt identifisert, etter at det først ble påvist blant mennesker i Guangdong-provinsen i Kina i november året før. Koronaviruset, som er sporet tilbake til flaggermus og kattedyret sivette, smittet rundt 8000 personer og hadde en dødelighet på nesten ti prosent. Det har ikke vært bekreftede smittetilfeller siden 2004, men forskere frykter at det kan bryte ut igjen når som helst.

 • 5. juni 1981

  Den offisielle startdatoen for aids-epidemien. Hiv-virusene som forårsaker sykdommen stammer opprinnelig fra primater, og hoppet trolig over til mennesker en gang tidlig på 1900-tallet. Det har ifølge WHO så langt tatt livet av rundt 32 millioner mennesker.

Fant du det du lette etter?