Avskoging i regnskogen, Colombia

Pandemier og naturen: Hva er sammenhengen?

Naturen er vår sterkeste allierte mot fremtidige pandemier. Virus som smitter fra dyr til mennesker vil bli vanligere i takt med at mennesker trenger seg inn i urørt natur, ifølge FNs miljøprogram. Ved å beskytte dyrenes naturlige leveområder beskytter vi vår egen helse.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Vi trenger mer natur!

En ting vi imidlertid kan slå fast med full sikkerhet, er at vårt overforbruk av naturen utgjør en stor trussel for folkehelsa. En rekke tidligere epidemier og sykdomsutbrudd har startet ved at virus har tatt spranget over fra ville dyr og husdyr til mennesker.

Noen eksempler fra de siste tiåra er hiv/aids, ebola, fugleinfluensa, svineinfluensa, sars og mers. Disse har i sum tatt livet av flere titalls millioner mennesker. De to sistnevnte er forøvrig også koronavirus og i slekt med det som nå har spredt seg over hele kloden i ekspressfart.

Risikoen for at helt nye og hittil ukjente sykdommer går fra dyr til mennesker øker i takt med endringene av naturen, ulovlig og uregulert handel og uhygieniske forhold på markedene hvor dette finner sted.

Vi må redusere risikoen

Situasjonen vi alle nå befinner oss i, understreker for alvor at alt henger sammen med alt, og at klimaendringer og presset på naturen gjør oss ekstremt sårbare – både som individer, lokalsamfunn og nasjoner.

Virus som smitter fra dyr til mennesker vil bli vanligere i takt med at mennesker trenger seg inn i urørt natur, ifølge FNs miljøprogram. For å ta vare på vår egen helse, må vi også ta vare på naturens helse. Naturen er vår sterkeste allierte mot fremtidige pandemier.

Vi trenger mer natur. Ved å beskytte dyrenes naturlige leveområder beskytter vi vår egen helse. Den nåværende krisen viser derfor at det er et stort behov for å endre vårt forhold til naturen, og dermed redusere risikoen for at noe liknende kan skje igjen.

Jo mer vi tar oss til rette på en måte som ikke er bærekraftig, dess høyere er risikoen for vår egen helse og velferd.

Koronapandemien

Koronapandemien er ulikt alt vi har opplevd i vår tid. Siden mars 2020 har livene våre vært på vent, og hittil har viruset tatt rundt 3 millioner liv, og ført til enorme menneskelige lidelser, samfunnsendringer og økonomisk tap verden over.

Koronaviruset, SARS-CoV-2, er helt nytt for menneskeheten. De første kjente tilfellene av sykdommen det forårsaker, covid-19, fant sted i den kinesiske Hubei-provinsen i desember 2019, før den bredte seg ut over verden gjennom 2020.

Flere av tilfellene knyttes til et marked i byen Wuhan, hvor det ble omsatt både ville dyr og husdyr, men det er ikke endelig bekreftet at viruset hadde sitt egentlige opphav der.

WHOs rapport om opprinnelsen av covid-19 som ble publisert 30. mars 2021, viser at viruset sannsynligvis stammer fra flaggermusarter, men ble overført til mennesker via et annet dyr.

Virus som smitter fra dyr til mennesker kommer til å bli vanligere i takt med at mennesker trenger seg inn i urørt natur, ifølge FNs miljøprogram.

Den mest sannsynlige forklaringen på flere av de nylige pandemiene som Ebola, zika og covid-19 er at virus har spredt seg fra ville dyr til mennesker.

Nøyaktig hvor og hvordan det nye koronaviruset oppsto og fant veien til mennesker er altså ikke endelig bevist, men det er sannsynlig at det iallefall delvis kan knyttes til handelen med ville dyr.

Ulike deler fra ville dyr til salgs på et marked i Kina.
Deler fra ville dyr blir ofte solgt som naturmidler med påståtte helsegevinster. Her er blant annet tigerbein og -klør til salgs på et marked ved Fugong i den kinesiske provinsen Yunnan i 2006.

WWF har lenge kjempet hardt mot den ulovlige handelen av dyr og planter, og vil fortsette å arbeide med myndigheter for å styrke regelverk og slå ned på den kriminelle virksomheten.

– Nå er det på høy tid at vi retter søkelyset på sammenhengen mellom kjøp og salg av ville dyr, nedbrytingen av naturområder, og trusselen dette utgjør for folkehelsen verden over. Det er helt avgjørende at vi tar grep og får stoppet illegal og uregulert handel med truede arter, som utgjør en alvorlig trussel for livsgrunnlaget for både dyr og mennesker, sier Marco Lambertini, generalsekretær i WWF International.

Økt bevissthet

Over ett år etter at pandemien brøt ut, viser en stor spørreundersøkelse utført i Thailand, Myanmar, Vietnam, USA og Hong Kong en økt forståelse for sammenhengen mellom naturinngrep og folkehelse.

Et klart flertall av de spurte mener vi må ta tak i grunnleggende og bakenforliggende forhold for å begrense fremtidig pandemirisiko.

Hele fire av fem sier at de er redde for liknende utbrudd hvis vi fortsetter som før, og at myndigheter må ta grep for å stenge høyrisikomarkeder og stanse avskogingen, ifølge undersøkelsen som ble utført av Globescan på vegne av WWF.

Videre sier nær én av tre at de enten har begrenset eller avsluttet inntaket av ville dyr som følge av helsekrisen.

Funnene er offentliggjort i rapporten «COVID-19: One Year Later: Public Perceptions about Pandemics and their Links to Nature», som du kan laste ned her (PDF).

– Covid-19-pandemien har brakt konsekvensene av menneskelig aktivitet i naturen hjem til oss alle. Folk er bekymret og krever handling for å ta tak i hovedårsakene til sykdomsutbrudd fra dyr, sier generalsekretær i WWF International, Marco Lambertini.

– Den eneste måten vi kan stanse fremtidige pandemier på, er ved å redusere destruktiv aktivitet som fører til naturtap, for eksempel avskogning og ulovlig handel med ville dyr. Ifølge estimater er det 100 ganger billigere å forhindre en pandemi, enn å respondere på den. Covid-19 viser tydelig at å investere i planetens helse er den eneste måten vi kan unngå å måtte betale en slik fryktelig pris igjen. Vitenskapen er veldig klar: Med mindre vi endrer forholdet vårt til naturen, er det ikke et spørsmål «om», men «når», sier han.

Vi trenger en sterk naturavtale

I desember 2022 forhandlet verdens ledere frem en ny global naturavtale, en avtale som er like viktig for naturen som Parisavtalen er for klimaet.

WWF har i mange år jobbet for en ambisiøs og forpliktende naturavtale, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden. Land må bli enige om at vi skal stanse tap av naturen ved at vi restaurerer, verner og bruker naturen på en måte som gjør at den fornyes i stedet for at den ødelegges.

En global naturavtale skulle egentlig komme på plass i oktober 2020, men det møtet ble utsatt på grunn av koronakrisen. På tampen av 2022 fikk vi endelig landet en ny naturavtale.

Dette er en unik mulighet til å skape en bedre balanse i forholdet vårt til naturen, vårt felles hjem. Sammen kan vi sikre at en ny naturavtale ivaretar både mennesker og natur på en best mulig måte for alle parter.

Den pågående pandemien rammer alle, og på tross av at verden nå er i gang med vaksinering, er er det fortsatt usikkert når vi vil være tilbake i en tilnærmet normal hverdag. Men situasjonen har også vist at både mennesker og myndigheter i fellesskap kan utrette store ting i møtet med en krise.

Derfor er det nå viktigere enn noen gang at vi står sammen, og former fremtiden for oss selv og alt levende i vårt felles hjem!

WWF krever:

 • En stans i ødeleggelsen og forringelsen av natur, og mer bevaring og restaurering.
 • En stans i all utryddelse av arter, tilsiktet eller utilsiktet, som følge av menneskelig aktivitet.
 • At myndigheter og andre samfunnsaktører bidrar til å få slutt på all ulovlig handel av dyr og planter, og prioriterer bekjempelsen av denne typen kriminalitet.
 • Økt støtte til internasjonale avtaler og organisasjoner som jobber for bærekraftig handel og høsting fra naturen, for eksempel Cites.

Dette kan du gjøre:

 • Støtt WWFs arbeid i kampen mot ulovlig handel og ikke bærekraftig bruk av naturen ved å bli fadder!
 • Være med og redusere overforbruket av naturen, og bidra til den globale dugnaden slik at vi alle holder oss innenfor planetens tålegrenser.
 • Ikke vær turisten som bidrar til ulovlig jakt og handel. Sjekk at du ikke kjøper suvenirer eller gjenstander som inneholder deler fra truede dyr eller planter.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Tidslinje:

 • April 2021

  WHOs rapport om opprinnelsen av covid-19 ble publisert 30. mars 2021, viser at viruset sannsynligvis stammer fra flaggermusarter, men ble overført til mennesker via et annet dyr. De offisielle dødstallene har kommet opp i 2,87 millioner mennesker på verdensbasis. 1,9 % av verdens befolkning er fullvaksinerte.

 • Januar 2021

  De første koronavaksinene fikk en betinget og midlertidig godkjenning av det europeiske legemiddeldirektoratet EMA og Europakommisjonen i desember 2020. Nå rulles massevaksinasjonsprogrammet ut i Norge og resten av verden.

 • Vinteren 2020

  Kinesiske myndigheter identifiserer koronaviruset, SARS-CoV-2, som fører til sykdommen covid-19. Viruset smitter lett og sprer seg raskt over hele verden. Det første tilfellet i Norge registeres i slutten av februar, og 2. april er tallet cirka én million smittede globalt. Av disse er over 50.000 bekreftet døde av sykdommen.

  Flere av de første kjente tilfellene kan knyttes til et marked i den kinesiske storbyen Wuhan, der ville dyr og husdyr – levende som døde – selges side om side. Det er imidlertid ikke endelig bekreftet at viruset oppsto der. Siden alle dyrene på markedet ble destruert som følge av utbruddet, er det mulig vi aldri vil få et endelig svar.

  Det er heller ikke konkludert med hvilke dyrearter som var opphav eller mellomverter for smitten. Flaggermus og pangoliner er blant kandidatene som så langt er lansert.

  Det finnes ingen vaksine eller kur mot covid-19, og det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) stor usikkerhet om hvordan utbruddet vil utvikle seg i Norge fremover. FHI publiserer fortløpende informasjon og oppdaterte råd på sine hjemmesider.

 • Desember 2013

  Historiens største ebolautbrudd starter i Vest-Afrika, trolig etter at en liten gutt ble smittet av flaggermus. Totalt dør over 11.300 personer i Guinea, Liberia og Sierra Leone, i tillegg til noen få fra andre land. WHO erklærer epidemien for å være over 14. januar 2016, men ebola er en vedvarende trussel med stadige utbrudd i Sentral-Afrika.

 • September 2012

  Det første tilfellet av MERS-smitte blir rapportert. Viruset, kalt MERS-CoV, smitter hovedsaklig gjennom kontakt med kameler, og er påvist blant dyr i Midtøsten, Afrika og Sør-Asia. Det smitter så langt ikke lett mellom mennesker. Ifølge WHO er rundt 2500 personer så langt bekreftet syke av viruset, og av disse har cirka 35 prosent dødd. Utbruddet regnes som pågående og det finnes ingen vaksine eller spesifikk kur.

 • 11. juni 2009

  WHO erklærer den såkalte svineinfluensaen for å være en pandemi. Det nye viruset var resultatet av en kombinasjon mellom virus fra fugler, svin og mennesker. Ifølge amerikanske CDC kan opptil 600.000 mennesker ha dødd av smitten det første året, og det var særlig folk under 65 år som ble rammet hardt. Pandemien var offisielt over 10. august 2010, men viruset fortsetter nå å sirkulere som en sesonginfluensa.

 • Februar 2003

  SARS-viruset blir offisielt identifisert, etter at det først ble påvist blant mennesker i Guangdong-provinsen i Kina i november året før. Koronaviruset, som er sporet tilbake til flaggermus og kattedyret sivette, smittet rundt 8000 personer og hadde en dødelighet på nesten ti prosent. Det har ikke vært bekreftede smittetilfeller siden 2004, men forskere frykter at det kan bryte ut igjen når som helst.

 • 5. juni 1981

  Den offisielle startdatoen for aids-epidemien. Hiv-virusene som forårsaker sykdommen stammer opprinnelig fra primater, og hoppet trolig over til mennesker en gang tidlig på 1900-tallet. Det har ifølge WHO så langt tatt livet av rundt 32 millioner mennesker.

Fant du det du lette etter?