En pangolin sees i et bur i et marked. Det er mulig at corona-viruset stammer fra et slikt marked.

Koronapandemien og naturen: Hva er sammenhengen?

Koronakrisen har snudd Norge og verden på hodet, og viser tydelig at det er viktigere enn noensinne at vi står sammen for vår egen og naturens helse.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Kan ha startet på dyremarked

Koronapandemien er ulikt alt vi har opplevd i vår tid. Siden mars 2020 har livene våre vært på vent, og hittil har viruset tatt rundt 2.5 millioner liv, og ført til enorme menneskelige lidelser, samfunnsendringer og økonomisk tap verden over.

Koronaviruset, SARS-CoV-2, er helt nytt for menneskeheten. De første kjente tilfellene av sykdommen det forårsaker, covid-19, fant sted i den kinesiske Hubei-provinsen i desember 2019, før den bredte seg ut over verden gjennom 2020.

Flere av tilfellene knyttes til et marked i byen Wuhan, hvor det ble omsatt både ville dyr og husdyr, men det er ikke endelig bekreftet at viruset hadde sitt egentlige opphav der.

Studier viser fellestrekk mellom SARS-CoV-2 og koronavirus hos enkelte flaggermusarter. Det er også påvist likheter med virus som finnes hos pangolinarten Manis javanica. Flere andre dyr har også blitt lansert som mulige mellomverter.

Nøyaktig hvor og hvordan det nye koronaviruset oppsto og fant veien til mennesker er altså ikke endelig bevist, men det er sannsynlig at det iallefall delvis kan knyttes til handelen med ville dyr.

Ulike deler fra ville dyr til salgs på et marked i Kina.
Deler fra ville dyr blir ofte solgt som naturmidler med påståtte helsegevinster. Her er blant annet tigerbein og -klør til salgs på et marked ved Fugong i den kinesiske provinsen Yunnan i 2006.

Dette vet vi

En ting vi imidlertid kan slå fast med full sikkerhet, er at vårt overforbruk av naturen utgjør en stor trussel for folkehelsa. En rekke tidligere epidemier og sykdomsutbrudd har startet ved at virus har tatt spranget over fra ville dyr og husdyr til mennesker.

Noen eksempler fra de siste tiåra er hiv/aids, ebola, fugleinfluensa, svineinfluensa, sars og mers. Disse har i sum tatt livet av flere titalls millioner mennesker. De to sistnevnte er forøvrig også koronavirus og i slekt med det som nå har spredt seg over hele kloden i ekspressfart.

Risikoen for at helt nye og hittil ukjente sykdommer går fra dyr til mennesker øker i takt med endringene av naturen, ulovlig og uregulert handel og uhygieniske forhold på markedene hvor dette finner sted.

Kombinert med demografiske forhold, kan mindre lokale utbrudd raskt føre til store og ukontrollerte pandemier, blant annet gjennom den korte reisetiden mellom byer, land og kontinenter.

Det er dette vi opplever nå.

Den nåværende krisen viser derfor at det er et stort behov for å endre vårt forhold til naturen, og dermed redusere risikoen for at noe liknende kan skje igjen.

Situasjonen vi alle nå befinner oss i, understreker for alvor at alt henger sammen med alt, og at klimaendringer og presset på naturen gjør oss ekstremt sårbare – både som individer, lokalsamfunn og nasjoner.

Jo mer vi tar oss til rette på en måte som ikke er bærekraftig, dess høyere er risikoen for vår egen helse og velferd.

Den ulovlige handelen må stanses

WWF har lenge kjempet hardt mot den ulovlige handelen av dyr og planter, og vil fortsette å arbeide med myndigheter for å styrke regelverk og slå ned på den kriminelle virksomheten.

Med en årlig omsetning som kan overstige flere hundre milliarder kroner, er denne handelen verdens fjerde største undergrunnsmarked narkotika, kopivarer og trafficking av mennesker, ifølge en rapport fra FN og Interpol (pdf).

Denne uregulerte og organiserte handelen med viltlevende organismer, enten det er som mat, pyntegjenstander, statussymboler eller naturmidler uten beviselig effekt, bidrar både til at arter utryddes i rekordfart og at nye sykdommer kan finne veien over til oss.

Å slå hardere ned på og stanse dette er ett tiltak som prioriteres. Det beskytter ikke bare artsmangfoldet og dyrene selv, men bidrar dermed også til å ivareta folk og samfunn.

Raske tiltak må på plass

Som følge av den pågående pandemien, innførte Kina i januar 2020 et midlertidig forbud mot å spise ville dyr, og stengte markedene der disse omsettes. I april åpnet imidlertid markedene igjen, på tross av sterk kritikk fra verdenssamfunnet.

Koronakrisen har for alvor vist at vi trenger å få på plass tiltak for å kunne håndtere dette omfattende problemet på verdensbasis.

Myndigheter må samarbeide for å unngå at nye epidemier bryter ut, og WWF oppfordrer dem til å kombinere kunnskap og ressurser for å få slutt på den ulovlige virksomheten som truer både naturen og vår egen helse.

I tillegg må kampen mot tap og ødeleggelse av leveområder, klimaendringer, introduksjon av fremmede arter og forurensing løftes opp på dagsorden. Vi trenger raske og omfattende tiltak som monner, for å beskytte planten og alt liv som lever her.

Det er forøvrig viktig å påpeke at WWF ikke er mot lovlig og regulert høsting og handel med viltkjøtt, da dette kan være en viktig næringsvei for folk i mindre tett befolkede strøk. Men dette må være bærekraftig og på naturens premisser.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Vi trenger en Parisavtale for naturen

I det kommende året vil verdens ledere ta kritiske beslutninger om natur, klima og bærekraftig utvikling. Verden skal blant annet forhandle frem en ny global naturavtale, som skal bli like viktig for naturen som Parisavtalen er for klimaet.

WWF jobber for at avtalen blir ambisiøs og forpliktende, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden. Da må landene bli enige om at vi skal stanse tap av naturen ved at vi restaurerer, verner og bruker naturen på en måte som gjør at den fornyes i stedet for at den ødelegges.

En global naturavtale skulle egentlig komme på plass i oktober 2020, men det møtet ble utsatt på grunn av koronakrisen. Nå håper man å få på plass avtalen i 2021.

Dette er en unik mulighet til å skape en bedre balanse i forholdet vårt til naturen, vårt felles hjem. Sammen kan vi sikre at en ny naturavtale ivaretar både mennesker og natur på en best mulig måte for alle parter.

Den pågående pandemien rammer alle, og på tross av at de første vaksinene ble godkjent i desember 2020, er er det fortsatt usikkert når vi vil være tilbake i en tilnærmet normal hverdag. Men situasjonen har også vist at både mennesker og myndigheter i fellesskap kan utrette store ting i møtet med en krise.

Derfor er det nå viktigere enn noen gang at vi står sammen, og former fremtiden for oss selv og alt levende i vårt felles hjem!

WWF krever:

 • At myndigheter og andre samfunnsaktører bidrar til å få slutt på all ulovlig handel av dyr og planter, og prioriterer bekjempelsen av denne typen kriminalitet.
 • Økt støtte til internasjonale avtaler og organisasjoner som jobber for bærekraftig handel og høsting fra naturen, for eksempel Cites.
 • En stans i all utryddelse av arter, tilsiktet eller utilsiktet, som følge av menneskelig aktivitet.
 • En stans i ødeleggelsen og forringelsen av natur, og mer bevaring og restaurering.
 • At FN vedtar en sterk og ambisiøs naturavtale som forplikter alle land til punktene over.

Dette kan du gjøre:

 • Støtt WWFs arbeid i kampen mot ulovlig handel og ikke bærekraftig bruk av naturen ved å bli fadder!
 • Være med og redusere overforbruket av naturen, og bidra til den globale dugnaden slik at vi alle holder oss innenfor planetens tålegrenser.
 • Ikke vær turisten som bidrar til ulovlig jakt og handel. Sjekk at du ikke kjøper suvenirer eller gjenstander som inneholder deler fra truede dyr eller planter.

Tidslinje over relevante utbrudd:

 • Januar 2021

  De første koronavaksinene fikk en betinget og midlertidig godkjenning av det europeiske legemiddeldirektoratet EMA og Europakommisjonen i desember 2020. Nå rulles massevaksinasjonsprogrammet ut i Norge og resten av verden.

  De offisielle dødstallene har i mellomtiden kommet opp i mer enn 112 millioner mennesker på verdensbasis.

 • Vinteren 2020

  Kinesiske myndigheter identifiserer koronaviruset, SARS-CoV-2, som fører til sykdommen covid-19. Viruset smitter lett og sprer seg raskt over hele verden. Det første tilfellet i Norge registeres i slutten av februar, og 2. april er tallet cirka én million smittede globalt. Av disse er over 50.000 bekreftet døde av sykdommen.

  Flere av de første kjente tilfellene kan knyttes til et marked i den kinesiske storbyen Wuhan, der ville dyr og husdyr – levende som døde – selges side om side. Det er imidlertid ikke endelig bekreftet at viruset oppsto der. Siden alle dyrene på markedet ble destruert som følge av utbruddet, er det mulig vi aldri vil få et endelig svar.

  Det er heller ikke konkludert med hvilke dyrearter som var opphav eller mellomverter for smitten. Flaggermus og pangoliner er blant kandidatene som så langt er lansert.

  Det finnes ingen vaksine eller kur mot covid-19, og det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) stor usikkerhet om hvordan utbruddet vil utvikle seg i Norge fremover. FHI publiserer fortløpende informasjon og oppdaterte råd på sine hjemmesider.

 • Desember 2013

  Historiens største ebolautbrudd starter i Vest-Afrika, trolig etter at en liten gutt ble smittet av flaggermus. Totalt dør over 11.300 personer i Guinea, Liberia og Sierra Leone, i tillegg til noen få fra andre land. WHO erklærer epidemien for å være over 14. januar 2016, men ebola er en vedvarende trussel med stadige utbrudd i Sentral-Afrika.

 • September 2012

  Det første tilfellet av MERS-smitte blir rapportert. Viruset, kalt MERS-CoV, smitter hovedsaklig gjennom kontakt med kameler, og er påvist blant dyr i Midtøsten, Afrika og Sør-Asia. Det smitter så langt ikke lett mellom mennesker. Ifølge WHO er rundt 2500 personer så langt bekreftet syke av viruset, og av disse har cirka 35 prosent dødd. Utbruddet regnes som pågående og det finnes ingen vaksine eller spesifikk kur.

 • 11. juni 2009

  WHO erklærer den såkalte svineinfluensaen for å være en pandemi. Det nye viruset var resultatet av en kombinasjon mellom virus fra fugler, svin og mennesker. Ifølge amerikanske CDC kan opptil 600.000 mennesker ha dødd av smitten det første året, og det var særlig folk under 65 år som ble rammet hardt. Pandemien var offisielt over 10. august 2010, men viruset fortsetter nå å sirkulere som en sesonginfluensa.

 • Februar 2003

  SARS-viruset blir offisielt identifisert, etter at det først ble påvist blant mennesker i Guangdong-provinsen i Kina i november året før. Koronaviruset, som er sporet tilbake til flaggermus og kattedyret sivette, smittet rundt 8000 personer og hadde en dødelighet på nesten ti prosent. Det har ikke vært bekreftede smittetilfeller siden 2004, men forskere frykter at det kan bryte ut igjen når som helst.

 • 5. juni 1981

  Den offisielle startdatoen for aids-epidemien. Hiv-virusene som forårsaker sykdommen stammer opprinnelig fra primater, og hoppet trolig over til mennesker en gang tidlig på 1900-tallet. Det har ifølge WHO så langt tatt livet av rundt 32 millioner mennesker.

Fant du det du lette etter?