Sammen for en plastsmart idrett

NIF og WWF ønsker å bidra til å redusere plastforbruket i idretten og minimere omfanget av plast på avveie.

Kartlegging av plastbruken i idretten

WWF og Norges Idrettsforbund (NIF) jobber sammen for å kartlegge plastbruken i norsk idrett, og sikre at idretten kan fortsette å bruke naturen som hjemmebane – uten å etterlate negative spor.

Vi skal finne ut av hva slags type plast som brukes og til hva og i hvilket omfang, samt estimere hvor mye plast som årlig havner på avveie.

En viktig del av prosjektet er å identifisere mulighetene for å:

  • Redusere bruken av og erstatte unødvendige plastprodukter
  • Forbedre avfallshåndteringen, samt å øke gjenbruk og resirkulering
  • Rydde og plukke plastavfall som har havnet på avveie i naturen

Plastsmart

Å være plastsmart handler om å bruke plast kun der det er nødvendig og skaper størst nytte – igjen og igjen. Det trengs for å begrense og kontrollere tilfanget av plastavfall som i dag risikerer å forsøple naturen og havet.

WWF jobber for at:

  • Ingen plast skal havne på avveie i naturen.
  • Plast skal bare brukes der den beviselig er det best egnede materialet.
  • Plasten man bruker i produksjon, skal kunne samles inn og resirkuleres i størst mulig grad.
  • Det skal være enkelt å skille brukt plast fra annet avfall og levere den til materialgjenvinning.
  • Brukt plast skal kunne brukes til å lage nye, lignende plastprodukter uten at kvaliteten forringes i vesentlig grad.
  • Samfunnet må stimuleres til gjenbruksløsninger, ikke bruk og kast. Dette gjelder både for plast og andre typer materialer.

Et veikart for hvordan plastbruken kan reduseres

Prosjektet skal vektlegge forebyggende arbeid, med mål om holdningsendringer basert på kunnskap og forståelse om plastproblemet blant arrangører og utøvere. Derfor skal det utarbeides et veikart – en veiledning – som vil gi en praktisk og enkel innføring i hvordan unngå unødvendig plastbruk og gi en oversikt over mer miljøvennlige alternativer. Veikartet vil bli gjort tilgjengelig for idrettslag, idrettskretser og særforbund og andre interesserte organisasjoner.

NIF og WWF ønsker at dette prosjektet skal – i tillegg til å redusere idrettens plastbruk – inspirere andre organisasjoner og aktører til å starte lignende prosjekter.

Ønsker du mer informasjon, har du innspill du vil dele med oss eller ønsker du å være involvert i prosjektet?

Fant du det du lette etter?