Plastsmarte byer over hele verden

Tjuefem plastsmarte asiatiske byer innen 2025 og hundrevis av plastsmarte byer globalt. Det er målet for et WWF-ledet program, som er blant de største av sitt slag i verden.

Mer enn åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten spres overalt, selv til de mest øde og avsidesliggende stedene på jorden.

Norad støtter WWFs arbeid mot plast i havet

WWF Verdens naturfond har en samarbeidsavtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid). Norad støtter WWFs programarbeid i Hong Kong og 24 byer i pilotlandene Filippinene, Indonesia, Vietnam og Thailand.

For detaljer om tittel og verdi for kontrakter over 500.000 kroner, vennligst klikk her (PDF).

Når plasten brytes ned tas den opp av mikro-organismer i havet, og blir med dem oppover i næringskjeden – helt opp til fisken på våre middagstallerkener. Plast spises av marine dyr, og mye av plasten, som fiskegarn og liner, gjør fysisk skade og kveler eller fanger både fugl, fisk, krepsdyr, sel og hval, og andre dyr havet.

Mye av plastsøppelet i havet kommer fra utviklingsland, og det aller meste fra land med voksende økonomier i Sørøst-Asia og Kina. Disse landene har ofte dårlig eller manglende avfallshåndtering, dårlig infrastruktur, og svak politisk styring.

Dette har WWF lenge ment at Norge både kan og bør gjøre noe med. Derfor søkte vi Utenriksdepartementet (UD) om midler til en verdensomspennende dugnad for å stoppe plastforsøplingen av verdens sårbare marine økosystemer, som samtidig vil øke livskvaliteten og bedre helsen til millioner av mennesker i fattige land.

I 2018 fikk WWF støtte av UD til programmet No More Plastic in Our Oceans!. (*Ansvaret for denne støtten ble overført fra UD til Norad i 2019). Programmet sikrer norsk støtte til blant annet WWFs internasjonale satsing på å få flest mulige byer til å bli plastsmarte: Plastic Smart Cities.

søppel i elv
Plastsøppel i en elv i Jakarta, Indonesia

Hva handler dette arbeidet om?

WWF-Norges arbeid under Plastic Smart Cities retter seg mot utvalgte kystbyer i Filippinene, Indonesia, Vietnam, Thailand og Kina, samt Hong Kong – altså der hvor plastproblemet er størst. Det har følgende mål:

  • Minst 25 utvalgte byer og turiststeder har inngått forpliktende avtaler om å begrense plastforsøplingen («No Plastic In Nature by 2030»), og har handlingsprogrammer som forvandler store problemområder for plastforsøpling til renere, plastsmarte byer.
  • Utvikler gode løsninger for de utvalgte byene og deres innbyggere, som effektivt bidrar til å stanse videre plastforsøpling, og som bidrar til at plasten i disse byene inngår i et bærekraftig omløp og en mer «sirkulær» økonomi.
  • Etablerer kreative gründer-programmer for næringsaktører og sivilsamfunn knyttet til ansvarlig håndtering av plast i de utvalgte byene.
  • Bidrar til utviklingen og veksten av den internasjonale Plastic Smart Cities-læringsplattformen og -kampanjen, med gode eksempler fra Sørøst-Asia og Kina. På den måten kan resultatene fra de enkelte prosjektene i Sørøst-Asia og Kina oppskaleres og tas i bruk i byer over hele verden som vil stanse plastforsøplingen og skape sirkulære økonomier.

Foreløpige resultater 

Så langt har 14 asiatiske byer forpliktet seg til å bli plastsmarte, i samarbeid med WWF-kontorene i disse landene. Den globale plattformen for erfaringsutveksling, læring og deling av beste praksiser ble lansert i februar 2020.

Det har blitt avholdt innovasjonskonkurranser i seks land, og WWF-kontorene der støtter videreutvikling av de beste ideene fra disse konkurransene, i samarbeid med ulike organisasjoner og sosiale entrepenørskaps-bedrifter som er eksperter på innovasjon og idéutvikling.

Informasjons- og holdningskampanjer er gjennomført i Thailand og Vietnam, og er under planlegging i Kina.

To barn kildesorterer emballasje
Kildesortering av emballasjekartonger

TV-aksjonen NRK WWF 2020: Et hav av muligheter

WWF var stolt mottaker av TV-aksjonen 2020, som i går til vårt arbeid for å bekjempe plast i havet.

TV-aksjonsmidlene skal først og fremst brukes for å styrke arbeidet med plastsmarte byer i Filippinene, Indonesia, Thailand og Vietnam.

Har du spørsmål om WWFs arbeid for plastsmarte byer globalt?

Har du spørsmål om WWFs arbeid med plastsmarte byer og kommuner i Norge?

Fant du det du lette etter?