Tiltak mot plast i havet

Vi trenger globale avtaler, lokale tiltak og smarte forbrukere.