Sammen for en plastsmart idrett

Plast på avveie er en av verdens raskest voksende miljøutfordringer. NIF og WWF ønsker å bidra til å redusere plastforbruket i idretten og minimere omfanget av plast på avveie.

Kartlegging av plastbruken i idretten

Gjennom dette forprosjektet vil Norges idrettsforbund (NIF) og WWF kartlegge plastbruken i norsk idrett. Vi skal finne ut av hva slags type plast som brukes og til hva og i hvilket omfang, samt estimere hvor mye plast som årlig havner på avveie.

En viktig del av prosjektet er å identifisere mulighetene for å:

  • Redusere bruken av og erstatte unødvendige plastprodukter
  • Forbedre avfallshåndteringen, samt å øke gjenbruk og resirkulering
  • Rydde og plukke plastavfall som har havnet på avveie i naturen

Et veikart for hvordan plastbruken kan reduseres

Prosjektet skal vektlegge forebyggende arbeid, med mål om holdningsendringer basert på kunnskap og forståelse om plastproblemet blant arrangører og utøvere. Derfor skal det utarbeides et veikart – en veiledning – som vil gi en praktisk og enkel innføring i hvordan unngå unødvendig plastbruk og gi en oversikt over mer miljøvennlige alternativer. Veikartet vil bli gjort tilgjengelig for idrettslag, idrettskretser og særforbund og andre interesserte organisasjoner.

NIF og WWF ønsker at dette prosjektet skal – i tillegg til å redusere idrettens plastbruk – inspirere andre organisasjoner og aktører til å starte lignende prosjekter. Vi vil derfor dele erfaringer og resultater fra prosjektet underveis.

Ønsker du mer informasjon, har du innspill du vil dele med oss eller ønsker du å være involvert i prosjektet?

Kontakt WWF:

Fant du det du lette etter?