WWF inviterer til #plaststafett

WWF utfordrer, sammen med Hurtigruten, alle bedrifter i Norge til å bidra til å løse det globale problemet med plast i havet!

Plastforsøpling er en trussel mot alt dyreliv i havet, og finnes fra havoverflaten og helt ned til de dypeste havområdene på planeten vår. Plastsøppelet påvirker alt liv – fra de minste plankton til de største hvalene.

Det aller beste for å hindre at plastsøppel i det hele tatt havner i havet, er å bruke mindre plast. Derfor vil WWF ha med seg bedrifter og organisasjoner på #plaststafett!

Ved å bli med i stafetten, forplikter bedriften seg til:

  • [Selskap] forplikter seg til å kutte all unødvendig engangsplast.
  • Jobben starter umiddelbart, og det skal settes en tidsfrist med mål om at innen så kort tid som mulig skal vi fase ut unødvendige engangsprodukter av plast som selskapet ikke er påbudt å benytte, erstatte dem med mer bærekraftige produkter, samt redusere mengden engangsprodukter generelt. Dette skal senest skje innen 2020.
  • Vi forplikter oss også til å stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere om å følge vårt eksempel i kampen mot plast.
  • Vi vil delta selv i, eller støtte, ryddeaksjoner for også å samle opp plast som allerede har kommet på avveie.

Ja, vi er med på #plaststafetten!

Firmaet vårt forplikter seg til å kutte all unødvendig engangsplast.

Bedriften må offentliggjøre forpliktelsen i sine egne sosiale mediekanaler. Har dere spørsmål? Send en e-post til plaststafett@wwf.no.

Send gjerne utfordringen videre ved å tvitre med emneknaggen #plaststafett og tagg @WWFNorge

Har du spørsmål om WWFs #plaststafett?