Avtalen som kan forandre verden

Den 8. juni 2020 arrangerte WWF Verdens naturfond og Arbeiderpartiet et seminar om det enormt viktige arbeidet med FNs naturavtale. Her kan du se den i sin helhet.

På grunn av koronapandemien måtte seminaret være digitalt, men til gjengjeld fikk svært mange mulighet til å følge det på nett.

Opptaket kan sees i sin helhet i videoen over, eller du kan klikke lenkene i programmet under for å gå direkte til de ulike presentasjonene.

 • Statusrapport om naturen og sammenhengen til koronapandemien

Vandvik er professor ved institutt for biovitenskap (UiB) og ga en kunnskapsstatus naturen, basert på de siste rapportene fra FNs naturpanel og FNs klimapanel.

Hun forklarte også hvorfor FNs naturpanel mener koronakrisen er en konsekvens av at vi driver rovdrift på naturen, og at en god forvaltning er den beste garantien mot fremtidige pandemier.

Klikk her for å se video av presentasjonen eller her for å laste ned lysbildene (pdf).

 • En ny global avtale for mennesker og naturen v. Christina Voigt

Voigt er professor ved institutt for offentlig rett (UiO), er ekspert i internasjonal miljørett og har blant annet jobbet med Parisavtalen.

Voigt snakket om naturavtalen som skal vedtas i Kunming i Kina i oktober, om hvordan den kan se ut, om den blir forpliktende og om veien frem mot at den inngås.

Klikk her for å se video av presentasjonen eller her for å laste ned lysbildene (pdf).

 • European Green Deal og EUs naturmangfoldsstrategi v. Wolfgang Behrendt

Behrendt er ministerråd for Den europeiske unions delegasjon til Norge. Han snakket om EUs nye plan for å bekjempe naturkrisen, og hvordan deres posisjon frem mot naturavtalen ser ut.

Klikk her for å se video av presentasjonen eller her for å laste ned lysbildene (pdf).

 • Når banken spør om naturrisiko v. Karoline Bakka Hjertø

Hjertø er leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet, og redegjorde om hvordan naturrisiko er blitt en del av bankens dialog med kundene, og hva en bedre forståelse av naturrisiko fører med seg.

Klikk her for å se video av presentasjonen eller her for å laste ned lysbildene (pdf).

 • Hva må avtalen inneholde og hvordan bør Norge jobbe internasjonalt? v. Karoline Andaur

Andaur er generalsekretær i WWF Verdens naturfond, og understreket at for å nå de overordnede målene om å ta vare på mangfoldet og økosystemene, må FNs naturavtale må bli like viktig som det Parisavtalen er for klimaet.

Klikk her for å se video av presentasjonen eller her for å laste ned lysbildene (pdf).

 • Rundebordsamtale med stortingspartiene

Samtalen, som du kan se her, ble ledet av politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell.

Deltakere:

 • Espen Barth Eide (Ap)
 • Ola Elvestuen (V)
 • Are Nævra (SV)
 • Kriss Rokkan Iversen (MDG)
 • Marie Sneve (Rødt)

Alle partier fikk forespørsel om å delta.

Tidslinje for naturavtalen:

 • 2021

  Medlemslandene i konvensjonen for biologisk mangfold skal møtes i 2021 for å vedta naturavtalen. Da skal verdens ledere bli enige om hvordan man sikrer fremtiden til natur og mennesker.

  På grunn av korona-pandemien ble møtet utsatt fra oktober 2020 til 2021.

 • Juli 2020 - UTSATT

  Det skulle vært avholdt et forberedende møte til naturavtalen i Colombia i juli 2020, men dette ble utsatt på grunn av korona-pandemien. Når møtet avholdes skal innholdet i naturavtalen jobbes mer med, slik at alt er klart for toppmøtet i 2021.

 • Februar 2020

  Et forberedende møte til naturavtalen ble avholdt i Roma i februar 2020. Her ble innholdet i avtalen diskutert.

 • Januar 2020

  Verden har ikke klart å nå Aichi-målene som ble satt i 2010.

 • August 2019

  Landene som er medlemmer i Konvensjonen for biologisk mangfold møtes i Nairobi, Kenya for et forhandlingsmøte om en ny naturavtale.

 • Mai 2019

  Rapporten fra FN sitt naturpanel slår alarm om tilstanden til naturen.

  Én million arter er truet av utryddelse, og tre fjerdedeler av jordens landoverflate er allerede endret av menneskene. Plastforurensningen er ti ganger så stor i dag som i 1980.

  Du finner flere nøkkelfunn i vår artikkel om rapporten - her kan du også laste ned rapporten i sin helhet.

 • Oktober 2018

  Living planet report avdekker at 60% av all natur har forsvunnet på 40 år.

 • Oktober 2010

  Det blir inngått en internasjonal avtale i Japan, med mål for perioden 2011 til 2020 for å ta vare på naturen. Disse blir kalt Aichi-målene

 • 1993

  Konvensjonen for biologisk mangfold trår i kraft. Den skal sikre bærekraftig bruk av naturressursene på jorda. Nesten alle verdens land, 196 stykker, har signert konvensjonen.

Fant du det du lette etter?