Klima og energi Kina | WWF Norway


 
	© Inga Fritzen Buan / WWF-Norge

Klima og energi i Kina

WWF jobber for å sikre en trygg klimaframtid for mennesker og natur. Fordi Kina er så stort og har så store utslipp av klimagasser, må enhver plan for å redde klodens klima omfatte Kina. Derfor er kampen for lavutslippssamfunnet noe av det viktigste WWF gjør i Kina.

Her kan du se høydepunktene fra det vi har fått til i Kina i perioden 2012 til 2016.

Hvorfor og hvordan jobber WWF i Kina?
På førti år har Kinas oppnådd utvikling og fattigdomsreduksjon, men dette har dessverre også ført til alvorlig forurensing av jord, vann og luft. Kina har blitt verdens største på utslipp av klimagasser, som fører til klimaendring og global oppvarming. Kinas utslipp kommer blant annet fra industri og bruk av fossil energi for elektrisitetsproduksjon.

Derfor er det viktig for Kina og for verden at Kina bruker mer fornybar energi som sol- og vindkraft. Kina har mye fornybar energi, og bygger stadig mer, men omlag 85% av energien de bruker kommer fortsatt fra fossil energi.

At Kina utvikler et samfunn som bruker ressurser bedre og har lavere utslipp av klimagasser, er derfor avgjørende for å bekjempe klimaendringene. Både utfordringene og mulighetene er store. Kinas energibehov er for eksempel viktig for utvikling og oppskalering av fornybar energi globalt, og kan slik gjøre ren energi billigere også i Vesten. Kineserne har også muligheten til å lære av vestlige lands feil og foreta smartere og mer miljøvennlige valg i sin samfunnsutvikling.

WWF i Norge og Kina samarbeider om å utvikle bærekraftige byer og industri, et samarbeid støttet av Norad. Du kan lese mer om dette i vårt magasin Verdens Natur, og du kan se noen høydepunkter av hva vi har fått til i Kina her

Mer bærekraftige industri og næringsliv
WWF jobber med å påvirke næringsliv og industri slik at de kan redusere klimagassutslippene sine.

I 2013 inngikk WWF en avtale med Yingli Green Energy, en av verdens største produsenter av solcelleteknologi, og i 2014 med den eiendomsgiganten China Vanke. Som del av avtalen skal Yingli og Vanke blant annet slippe ut mindre klimagasser og bruke mer fornybar energi i sin egen produksjon.

Innen 2016 hadde Yingli og Vanke redusert utslippene sine med til sammen 3 335 000 tonn CO2e. Det er omlagt 2,3 ganger så mye som Oslos årlige utslipp og kan sies å være imponerende.

Yingli og Vanke jobber også for å påvirke hele næringskjeden og sektoren sin. Det skal lønne seg å være den beste i klassen. Yingli og Vanke hilser den grønne konkurransen velkommen:
  • Yingli har utviklet en industristandard for ren produksjon av solcelleteknologi, sammen med WWF og Kinas nasjonale standardiseringsinstitutt. I 2016 ble den obligatorisk for alle produsenter av solcelleteknologi i Kina og bidra til at hele sektoren blir mer bærekraftig.
  • Vanke har frigitt 120 patenter på teknologi som andre fritt kan bruke til å lage bærekraftige bygninger uten store utslipp av klimagasser.

Byer med lavutslippsplaner
WWF i Kina og i Norge samarbeider også om å bidra til bærekraftig byutvikling i Kina. Vi jobber med store byer som Shanghai, Shenzhen, Baoding og Changsha om å lage planer for hvordan de skal bli bærekraftige lavutslippsbyer. Vi bidrar blant annet til å gjøre offentlige bygg mer energieffektive, byenes avfallshåndtering bedre og offentlig transport grønnere. WWFs politiske innspill er tatt opp i provinsen Hunan og byen Changshas utviklingsplanplan for 2016-2020.

Kinas myndigheter har bedt alle landets byer om begynne å kutte klimagassutslippene sine, men for å kunne gjøre det må byene først vite hvor utslippene kommer fra. WWF lanserte derfor nylig et gratis verktøy for utregning av utslipp spesielt regnet for kinesiske byer. Dette er det første i sitt slag og vi har til nå lært opp over 50 byer i hvordan de kan bruke det.

På denne måten ønsker vi å bruke erfaringene og verktøyene fra pilotarbeidet til å nå mange flere byer og mennesker. Vi kaller det å forstørre påvirkningen vår.


Norges oljeinntekter investeres i kull i Kina
WWF er også en pådriver for at en større andel av investeringene Norge gjør i Kina gjennom Statens Pensjonsfond Utland (’Oljefondet’) går til fornybar energi. Du kan lese mer om vårt arbeid med Oljefondet her.

Kontaktpersoner

  • Inga Fritzen Buan
    Seniorrådgiver klima og energi
    ifbuan@wwf.no
    +47 97074843