FSC_i verden | WWF Norway


 
	© FSC

FSC i verden

Verdens raskeste skogsertifiseringsordning

Ved utgangen av FNs skogår (2011), var nesten 150 millioner hektar skog i 80 land sertifisert gjennom FSC. Dette utgjør et samlet areal tilsvarende Tyskland, Frankrike og Spania til sammen. Etterspørselen etter FSC-produkter øker og logoen assosieres med bærekraftig og rettferdig skogbruk.
FSC har opplevd stor etterspørsel etter sine miljøsertifiserte produkter. Som eneste sertifiseringsordning som sikrer ivaretakelse av sosiale og biologiske verdier har FSC skapt et konkurransefortrinn på det internasjonale markedet.

Det internasjonale skogmarkedet er i økende grad opptatt av å dokumentere topp miljøkvalitet på sine produkter og etterspørselen etter FSC har skutt i været. Dette resulterer i at stadig flere skogeiere velger å FSC-sertifisere seg. Store skogbruksnasjoner som Nord-Amerika og Russland har FSC-sertifisert store deler av sine skogområder, med positive resultater både for lokale grupper og biomangfoldet i skogen.

Den første nasjonale FSC-standarden ble godkjent og etablert i Sverige i 1997. Mange land har fulgt Sveriges eksempel og ved utgangen av 2011 var det over 80 land med FSC-sertifikat som til sammen utgjorde nesten 150 millioner hektar skog.

Ikke bare skogeiere ønsker å benytte FSC-logoen. Treindustrien, papirindustri, forlag og andre oppkjøpere av treprodukter ønsker i stadig økende grad å bruke FSC-sertifisert tre i sine produkter. Om en tar en titt bak på bøker, blader, møbler og andre treprodukter kan en stadig hyppigere se FSC-logoen. Dette er et kvalitetsbevis, som garanterer at alle ledd i prosessen fra treet blir hugget til det ender opp som endelig produkt er bærekraftig og i tråd med FSCs kriterier.

Stadig nye FSC-sertifikater blir godkjent verden over, så klikk deg inn på FSCs hjemmeside for å få oppdaterte tall på sertifikater.
 
	© FSC
© FSC
 
	© FSC
© FSC
  •  
	© WWF-UK, Brent Stirton