Krever mer penger til skogvern | WWF Norway

Krever mer penger til skogvernPosted on 27 August 2014   |  
- Vi er glade for at regjeringen Solberg prioriterer skogvern og har videreført økning i årets skogvernbudsjett, men for å bevare de unike norske skogene må regjeringen sette av mer penger, sier Jensen. Bildet er fra den vernede Trillemarka.
© Andreas B. SCHEI / WWF
Sammen med en unik allianse av organisasjoner for industri, skogeiere, friluftsliv og miljøvern, ber WWF regjeringen sikre tilstrekkelige midler og forutsigbare rammer for skogvern i statsbudsjettet for neste år.

- Det koster penger å verne skog, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Etter full stopp i vern av privateid skog på grunn av pengemangel i 2012, ble skogvernbudsjettet økt de to siste årene etter krav fra en samlet allianse av skogeiere, industri, miljøvernere og friluftsliv. Dermed fikk mange skogeiere, som lenge hadde stått i kø for frivillig å verne skogen sin, endelig avklart sine saker og mottatt erstatning.

- Vi er glade for at regjeringen Solberg prioriterer skogvern og har videreført økning i årets skogvernbudsjett, men for å bevare de unike norske skogene må regjeringen sette av mer penger, sier Jensen.

Avhengig av forutsigbarhet
Med rundt tre års saksbehandlingstid, er skogvernprosessen avhengig av stabilitet i bevilgninger og minst tre års forutsigbarhet. Derfor er det viktig å sikre tilstrekkelige bevilgninger i 2015 og i årene framover.

- Det medfører store utfordringer for saksbehandlingsapparatet at det ikke er noen garanti for bevilgningen til skogvern fram i tid. Både skogeiere og vernemyndigheter har behov for forutsigbarhet, slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten usikkerhet omkring erstatninger, sier Erik Lahnstein, ny sjef i Skogeierforbundet.

Utfordring for industrien
Norsk skogsindustri har i en årrekke bedt norske miljømyndigheter om å øke skogvernet, både gjennom brev og direkte møter.

- Manglende skogvern her hjemme er en utfordring for industrien, fordi utenlandske kjøpere stiller strenge miljøkrav. Økt skogvern er en forutsetning for at industrien skal kunne levere bærekraftige produkter fra skogen, sier Marit Holtermann Foss i Norsk Industri.

Vern uten konflikt
Myndighetene har lenge vært tydelig på at skogvernet skal økes, og norske skogeiere svarer med å tilby frivillig vern av områder med store verneverdier. Regjeringen er derfor i en unik stilling til å kunne gjennomføre skogvern uten store konflikter.

Dette er et viktig element i arbeidet med å ta vare på et representativt utvalg av naturtyper i skog og det biologiske mangfoldet i Norge. Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må staten kunne følge opp med de nødvendige midler, mener organisasjonene.

- Vi er glade for at regjeringen Solberg prioriterer skogvern og har videreført økning i årets skogvernbudsjett, men for å bevare de unike norske skogene må regjeringen sette av mer penger, sier Jensen. Bildet er fra den vernede Trillemarka.
© Andreas B. SCHEI / WWF Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus