Ukens glimt fra naturen: Norsk regnskog | WWF Norway

Ukens glimt fra naturen: Norsk regnskogPosted on 20 July 2012   |  
En av de viktigste truslene mot lav er skogbruk med flatehogst, treslagskifte og endringer i kulturlandskapet.
© WWF-Norge
Mange er kanskje ikke klar over det, men i Norge har vi også regnskog. I Hordaland kan du finne gammel regnskog med en unik lavflora. Mye nedbør og damp fra havet gjør skogen fuktig og fører til at mange særegne arter liker seg her.

Ved Tungesvikstranda sør i Hordaland finnes det et gammelt kulturlandskap. Her har folk i lang tid har brukt landskapet til beite for husdyr. Greinene fra de store asketrærne ble kappet og tørket og brukt som vinterfôr til dyra (styving). De gamle styvede trærne var så viktig for bøndenes overlevelse at de faktisk ble skattlagt etter hvor mange trær de eide. Det har gjort at trærne ved Tungesvikstranda har fått lov til å leve og bli gamle – i motsetning til resten av Vestlandet, som er kraftig uthogd.

At trærne fikk lov til å stå, i kombinasjon med det gunstige klimaet, gjør at disse asketrærne er enestående rike på uvanlige lavarter. Det er bare her i hele Skandinavia vi finner denne konsentrasjonen av sjeldne arter. Disse artene er av internasjonal verneverdi, men har dessverre ikke blitt en del av det norske skogvernet.

Tungesvikstranda domineres av områder med mange store edelløvtrær med rik bark som lavene liker. Eksempel på lavarter som lever i dette området er den rødlistede irsk hinnelav (Leptogium hibernicum), som kun har 50-250 reproduserende eksemplarer igjen i Norge, og Rinodina isidiodes, som kun er funnet i Hordaland og Rogaland og oppført som kritisk truet i norsk rødliste fra 2010.

En av de viktigste truslene mot lav er skogbruk med flatehogst, treslagskifte og endringer i kulturlandskapet.
© WWF-Norge Enlarge
Med sitt milde og våte regnskogsklima er Vestlandet kjent for sin rike lavflora.
© WWF-Norge Enlarge
I Norge har vi nesten 2000 kjente lavarter. 21 % av disse er truet.
© WWF-Norge Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus