Norge er dårligst i klassen på ulv i Europa | WWF Norway

Norge er dårligst i klassen på ulv i EuropaPosted on 12 April 2016
Ulven har funnet tilbake til sine gamle leveområder over store deler av Europa, og er i nyere tid påvist i nesten alle land utenom Storbritannia. Mens mange land legger til rette for livskraftige ulvebestander, er Norge på sisteplass i bevaring av ulv.
© Staffan Widstrand / WWF
Det lever ulv i 28 europeiske land, og i 22 av disse landene er ulvebestanden på mer enn 200 ulver. I Norge forvaltes ulven på randen av utryddelse, og flere vil utrydde ulven helt fra norsk natur.
 
– Selv om vi har svært lav befolkningstetthet, og høye bestander av elg og hjort, forvaltes ulven på randen av utryddelse i norsk natur. Nå må Stortinget sørge for at bestandsmålet økes. Vi kan ikke fortsette å være dårligst i klassen, sier rådgiver i WWF Sverre Lundemo.
 
Ulven har funnet tilbake til sine gamle leveområder over store deler av Europa, og er i nyere tid påvist i nesten alle land utenom Storbritannia. Mens mange land legger til rette for livskraftige ulvebestander, er Norge på sisteplass i bevaring av ulv.
 
Tar ikke vare på sine rovdyr
Norge er på flere områder god til å bevare natur, men når det gjelder å ta vare på store rovdyr ligger vi etter de fleste. Det lever i dag ulv i 28 europeiske land, og i 22 av dem lever det mer enn 200 ulver. Dette inkluderer land som Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Polen og Kroatia.
 
– Norge er et av landene i Europa med lavest befolkningstetthet. Samtidig har vi en av de aller minste bestandene av ulv, sier Lundemo.

I et gjennomsnittlig europeisk leveområde for ulv (inkludert Norge) bor det ca. 37 mennesker per km2.  I hele Norge bor det ca. 16 mennesker per km2.
 
Ikke kunnskapsbasert mål
Regjeringen foreslår å videreføre bestandsmålet på tre valpekull med ulv i året. Det innebærer at vi fortsatt kun vil ha ca. 35 ulver i Norge, og at den vil fortsette å være kritisk truet av utryddelse.
 
– Mens mange land har bestandsmål fundert på kunnskap om hva som er en livskraftig bestand, er målet i Norge i realiteten å ha så få dyr som mulig. Det er ikke kunnskapsbasert forvaltning. Når enkelte nå tar til orde for å redusere bestandsmålet, er det det samme som å ønske ulven utryddet fra norsk natur, sier Lundemo.
 
Næringsorganisasjonene Norges Bondellag, Sau og geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker ikke ulv i norsk natur.
 
Tilfellene Tyskland og Italia
I Italia lever det ca. 600 ulver. Samtidig har de 7 millioner sau på beite og de har lite tap av sau til ulv.  I Tyskland er ulvebestanden i vekst, med minst 31 flokker og 8 revirmarkerende par. Tyskland har samtidig 1,6 – 1,8 millioner sauer, alle på inngjerdet innmark. I 2014 ble 350 sau erstattet som tapt til ulv, og den største dødelighetsfaktoren for ulvene der er påkjørsler.
 
– I de fleste europeiske land satses det i mye større grad på tiltak for å forebygge konflikter mellom ulv og beitedyr. Vi trenger derfor å innhente kunnskap om hva som virker hvor, sier Lundemo.
 
Ulven trenger ikke villmark
Av de store rovdyra som lever i Norge er ulven det mest tilpasningsdyktige. I Europa lever den både i skogplantasjer, mer naturlig skog, skytefelt og kulturlandskap med mye åkermark. Det viktigste for ulven er at det finnes tilstrekkelig med mat, og at det finnes muligheter for å skjule seg innenfor reviret.
– Det er en myte at ulven trenger villmark for å overleve. På verdensbasis lever det ulv i en rekke ulike natur- og kulturlandskap, sier Lundemo.
 
Feil å la Sverige ta alt ansvar
Fram til nå er det Sverige som har tatt ansvaret for at det fremdeles er ulv i Skandinavia. De 35 ulvene som er helnorske er en del av vår felles bestand med Sverige.

– Politikerne har nå mulighet til å sette et mer anstendig bestandsmål; et mål som viser at ulven også skal ha sin rettmessige plass i norsk natur. Vi kan ikke bare skyve alt ansvaret for å ta vare på ulven i Skandinavia over på Sverige, avslutter Lundemo.
Diagram: WWF-Norge
Ulven har funnet tilbake til sine gamle leveområder over store deler av Europa, og er i nyere tid påvist i nesten alle land utenom Storbritannia. Mens mange land legger til rette for livskraftige ulvebestander, er Norge på sisteplass i bevaring av ulv.
© Staffan Widstrand / WWF Enlarge
– Norge er et av landene i Europa med lavest befolkningstetthet. Samtidig har vi en av de aller minste bestandene av ulv, sier WWFs rovdyrekspert Sverre Lundemo.
© Katharia Heide Paus/WWF-Norge Enlarge