Nordens rovdyr- et historisk tilbakeblikk | WWF Norway


 
	© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin

Fra rå jakt til fredning

I tusenvis av år levde rovdyrene våre i store, sammenhengende bestander over hele Norden.

Kanskje tusen individer av den nordlige ulvebestanden holdt til i Norge. De vandret både østover og nordover til Sverige, Finland og Russland. På samme tid utgjorde den skandinaviske bjørnebestanden nesten 5.000 individer, hvorav 65 prosent hadde tilhold innenfor norske landegrenser. Jerven var et vanlig dyr i de nordiske fjellene og skogene, mens gaupa beriket, i et begrenset antall, lavlandet.

På midten av 1800-tallet skjedde det en dramatisk endring i nordmenns forhold til rovdyr: I 1846 innførte den norske staten skuddpremier på alle rovviltarter.

Samtlige rovdyr ble hardt jaktet på og bestandene ble dramatisk redusert. De første tiårene ble det skutt over 2000 ulv, 1500 bjørn, 1500 gauper, 500 jerv per tiår. Dette var ikke unikt for Norge - jakttrykket mot rovdyrbestandene var like intenst i Sverige og Finland. De neste 120 årene måtte over 6.400 ulver, over 8000 bjørner, 5.000 jerver og over 7.000 gauper bøte med livet.

På midten av 1900-tallet var det nesten ikke rovdyr igjen i Norden. Kun 130 bjørner hadde sluppet unna jegernes sikte, et titall ulver, gaupa var kun å finne på en håndfull områder, og jerven var en sjelden jeger i Skandinavias fjellheim.

Ulven ble fredet i Norge i 1973. Fredningen var et viktig skille i norsk naturforvaltning. Ikke bare symboliserte det at ulvejakten var noe staten ønsket å avslutte; fredningen betydde også at staten anså ulven som en norsk art i vår fauna og at den trengte beskyttelse for å kunne overleve i norsk natur.

I dag truer blant annet ulovlig jakt rovdyrenes langsiktige overlevelse i både Norge, Sverige og Finland. Samtlige land er forpliktet til å bevare alle sine lands naturlige arter, inkludert rovdyrene, gjennom nasjonale og internasjonale forpliktelser. WWF arbeider for en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene.

 

Felte rovdyr 1846-2010

 
	© WWF-Norge
Ulven står oppført på den norske rødlista som kritisk truet.
© WWF-Norge
 
	© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin
Jerven er sterkt truet, ifølge den norske rødlista over truede arter.
© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin
 rel=
Felte rovdyr 1846-2010
© WWF-Norge