Veien mot fornybar energi i Oljefondet | WWF Norway

Veien mot fornybar energi i OljefondetWWF og mange andre aktører har i flere år tatt til orde for at Stortinget skal gi Oljefondet lov til å investere i unotert infrastruktur, slik at fondet bedre kan håndtere klimarisiko og øke investeringene sine i fornybar energi.
Siden 2013 har WWF og andre lagt fram en lang rekke notater, rapporter og utredninger om denne saken. Her er noen av de viktigste, med de siste hendelsene først:
 

April 2018: I årets stortingsmelding foreslår Finansdepartementet å vurdere om investeringer i unotert fornybar energi kan gjennomføres innenfor rammen av de særskilte miljørelaterte mandatene, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU. I forbindelse med dette legger departementet også opp til å gjennomgå reguleringen av miljømandatene mer generelt. Herunder mandatenes størrelse.
 
April 2018: Landsmøtet til Høyre vedtar for andre gang å la Oljefondet investere i unotert infrastruktur for fornybar energi.
 
April 2017: Regjeringen skriver i årets stortingsmelding at man ikke bør åpne for investeringer i unotert infrastruktur. WWF sender, sammen med andre frivillige organisasjoner, felles høringsinnspill. Stortingsflertallet beslutter å komme tilbake til problemstillingen om utvidelse av investeringsuniverset i nær fremtid.
 
Mai 2016: I et felles opprop krever Unge Venstre, AUF, Senterungdommen, Grønn Ungdom, KrFU og SU at moderpartiene lar Oljefondet investere direkte i fornybar energi.
 
Mai 2016: WWF publiserer et fagnotat basert på relevante fagrapporter samt en serie intervjuer med internasjonale investorer som viser at risikoen med investeringer i infrastruktur oppfattes som «håndterbar» – og at markedet anses som attraktivt.
 
April 2016: Regjeringen sier nei til forslaget i årets stortingsmelding om SPU. WWF sender inn omfattende høringsinnspill med argumenter om hvorfor burde SPU investere I fornybar energi infrastruktur. Stortingsflertallet ber regjeringen komme tilbake til spørsmålet i fondsmeldingen for 2017.
 
Desember 2015: En ekspertgruppe satt ned av Finansdepartementet konkluderer med at SPU bør investere i unotert infrastruktur.
 
November 2015: WWF legger fram en rapport som viser at dersom 5 prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan dette alene bidra til å bygge ut ca. 7000 vindturbiner som kan erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år.
 
Mai 2014:  Høyres landsmøte vedtar et krav om at Oljefondet måtte få mandat til å investere direkte i fornybar energi.
 
Høst 2013: WWF tar initiativ til et felles brev – sammen med finansaktørene Storebrand, KLP, UMOE og andre sivilsamfunnsorganisasjoner – til den nye Solberg-regjeringen hvor vi tok til ordet for fem prosent-løsningen.
 
Sommer 2013: WWF testet de politiske partiene på ulike miljøpolitiske standpunkt, deriblant hva de mener om å la SPU investere fem prosent av markedsverdien sin i fornybar energi.
 
Oktober 2006: Norges Bank sender et brev til Finansdepartement hvor anbefales å åpnes opp for at Oljefondet kan investere i unoterte markeder, inkludert infrastruktur. Siden 2006 har Norges Bank gjentatte ganger (2010, 2015, 2016) bedt om å få lov å investere i unotert infrastruktur.
solar power, fornybar renewable solcellpanel 
	© Global Warming Images / WWF
Solar PV panels looking towards the iconic peak of An Sgurr.
© Global Warming Images / WWF