Seminar om investeringer i fornybar energi | WWF Norway

Seminar om investeringer i fornybar energiSammen med Norsif og WWF arrangerte KLP åpent seminar om investeringer i fornybar energi 16. januar 2015.
Fornybar energi er et marked i stor utvikling, og med potensiale for enorm vekst. En vekst som også er helt nødvendig for å bekjempe klimaendringene.

Seminaret ville belyse hvordan investeringer i fornybar energi og infrastruktur gjennomføres av ulike markedsaktører i dag. 
 
På seminaret møttes sentrale representanter fra institusjonelle investorer, institusjoner for utviklingsfinansiering, prosjektutviklere og representanter fra myndigheter og politisk ledelse i Danmark og Norge. Foredragsholderne har spesielt rettet fokus mot løsningsmodeller, suksessfaktorer og fremtidige muligheter i dette markedet.
 
Agendaen finner du her.
solar power, fornybar renewable solcellpanel 
	© Global Warming Images / WWF
Solar PV panels looking towards the iconic peak of An Sgurr.
© Global Warming Images / WWF