Fornybar energi | WWF Norway


solar power, fornybar renewable solcellpanel 
	© Global Warming Images / WWF

Fornybar energi

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) bør investeres direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi.
Statens Pensjonsfond Utland er verdens største statlige investor. I dag kan SPU kun investeres i børsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. WWF jobber for at denne listen bør utvides, slik at fondet også begynner å investere direkte i infrastruktur for fornybar energi.

Infrastruktur eller børs?
WWF mener at pengene må investeres direkte i infrastruktur og ikke i aksjer. Dette er nødvendig for å sikre at pengene faktisk går til fornybar energi.

Les mer her om forskjellen mellom investeringene i infrastruktur og i aksjer, og se på vår animasjon:
Positivt for både klima og finans
Direkte investeringer i fornybar energi vil være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling. Flere andre europeiske pensjonsfond investerer allerede direkte i fornybar energi. PensionDanmark investerer mer enn fem prosent av sin totalportefølje i fornybar energi. Nederlandske PGGM investerer åtte prosent av sin infrastrukturportfølje i infrastruktur for fornybar energi. Også store private investorer som Allianz og MunichRE investerer i infrastruktur for fornybar energi.

SPU er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme. Både størrelsen på fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke behøver å bekymre seg for løpende likviditetsbehov taler for å satse på direkte investeringer i fornybar energi.

Investorer og organisasjoner ber SPU satse på fornybar energi
I oktober 2013 signerte WWF, sammen med en bred allianse av bedrifter og organisasjoner, et brev hvor de ber SPU satse på fornybar energi. (Brevet kan lastes ned til høyre på norsk og engelsk). Underskriverne mener at direkte investeringer i fornybar energi vil være positivt både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

Lignende perspektiver er tidligere blitt presentert for Finansdepartementet av Norges Bank Investment Management som forvalter SPU, men den daværende regjeringen valgte å se bort fra disse rådene. WWF mener at en ny regjering bør ta disse fagrådene på alvor og se på saken igjen.

Kontakt WWF

 • Lars Erik Mangset
  Advisor climate and sustainable industries
  +47 93 20 94 94


  Stefano Esposito
  Advisor sustainable finance
  +47 94 43 81 64