Ny WWF-kalkulator viser investorer hva fornybarsatsing kan føre til | WWF Norway

Ny WWF-kalkulator viser investorer hva fornybarsatsing kan føre tilPosted on 09 November 2015
A windfarm on the west coast of Cumbria near Workington at sunset, UK.
© © Global Warming Images / WWF-Canon

Investorer som vil putte penger i fornybar energi kan nå beregne hva det gir av ren strøm og unngåtte klimagassutslipp. WWF har nemlig utviklet en webkalkulator som alle enkelt – og gratis – kan bruke.


Hva vil det positive klimabidraget være hvis et utvalg norske investorer investerer direkte i kraftproduksjon fra fornybare energikilder som vann-, vind- og solkraft? WWFs nye webkalkulator gir svaret på dette. Du kan bruke den selv: http://recalc.wwf.no/
 
Kalkulatoren er basert på en enkel utregningsmodell som bygger på metode og data samlet fra FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA). Brukeren legger inn størrelsen på et investeringsfond (eller grupper av fond) og bestemmer hvor stor andel av fondet som skal investeres direkte i fornybar energi samt hvilken tidsperiode investeringene skal fordeles over.
 
– Med dette som input, vil kalkulatoren beregne hvor mange fornybar energi-prosjekter som kan bygges ut for investeringsbeløpet og hvor mye strøm som kan bli produsert i løpet av anleggenes levetid, sier Stefano Esposito, WWF-Norges rådgiver innen bærekraftig finans og en av utviklerne bak verktøyet.
 
– Kalkulatoren gjør også følgende sammenligning: Gitt at denne fornybare strømproduksjonen erstatter strøm produsert fra kull, olje og gass – hvor store utslipp kan vi teoretisk unngå? forklarer han.
 
Stort behov for investeringer
Selv om investeringer i fornybar energi har opplevd god vekst det siste tiåret, er behovet for ytterligere vekst stort.
 
– Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at investeringer i kraftproduksjon fra fornybar energi alene må være i gjennomsnitt 400 milliarder dollar fra i dag og frem til 2035 for å begrense den global oppvarmingen til 2 grader celsius, sier Esposito og fortsetter:
 
– Ifølge FNs miljøprogram er dagens direkteinvesteringer i kraftproduksjon for fornybar energi cirka 245 milliarder dollar. Det er derfor nødvendig med en stor opptrapping i investeringsnivået. Norske finansaktører kan gjøre en forskjell ved å øke sine direkteinvesteringer i fornybar energi utenfor Norge. 
 
OECD påpeker hvor viktig det er at såkalte «institusjonelle investorer» øker sine fornybarinvesteringer. Denne gruppen omfatter statlige investeringsfond (som det norske oljefondet), pensjonsfond (som KLP) og forsikringsfond (som Storebrand) og rår over 80 trillioner amerikanske dollar.

Basert på kalkulatoren har WWF gjort beregninger av et knippe norske og internasjonale investorer. Utgangspunkt: "Hva vil det positive klimabidraget bli hvis et utvalg av norske investorer investerer 5 prosent direkte i fornybar energi, i tidsperioden 2016-2020?". Resultatene vises i rapporten og i tabellen:SPU bør gjøre som europeiske fond
WWF mener at Stortinget bør gå inn for å utvide investeringsstrategien til SPU. Fondet bør få et mandat til å investere opp til 5 prosent direkte i fornybar energi-prosjekter over hele verden.
 
– Dette er tilsvarende investeringsmandatet SPU allerede har for eiendomsinvesteringer. Direkteinvesteringer i fornybar energi er bra både ut fra et rent finansielt perspektiv – ved å tilby flere instrumenter for å spre den finansielle risikoen – og av hensyn til bærekraftig utvikling, sier Esposito.
 
Investeringsfondet PensionDanmark investerer allerede mer enn fem prosent av sin totalportefølje i fornybar energi. Nederlandske PGGM investerer åtte prosent av sin infrastrukturportfølje i infrastruktur for fornybar energi. Også store private investorer som Allianz og MunichRE plasserer penger i infrastruktur for fornybar energi. På hjemmebane er KLP allerede en stor investor i norsk vannkraft.
 
– SPU er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme. Både størrelsen på fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke behøver å bekymre seg for løpende likviditetsbehov, taler for å satse på direkte investeringer i fornybar energi, sier Esposito.