Statens Pensjonsfond Utland | WWF Norway


Currency, money, soil, penger, finans marked, finansielle, sustainable development, bærekraftig 
	© Shutterstock / isak55 / WWF

Et mer bærekraftig SPU

Det skjer store ting når man flytter store penger. Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er Norges beste sjanse til å bidra til en global omstilling fra fossil til fornybar energi.
Statens Pensjonsfond Utland (SPU), også kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 og har nå vokst seg til å bli verdens største statlige investor og en finansiell stormakt.

WWFs analyser viser at SPU har investert tungt i fossile brensler, mens investeringene i fornybar energi og grønn industri er marginale. Se WWFs grafiske fremstilling over oljefondets investeringer her.

SPU kan vri verden i en mer bærekraftig retning
Hvis vi skal begrense de katastrofale konsekvensene av klimaendring og global oppvarming, må investeringer internasjonalt vris fra fossile brensler til fornybar energi. Størrelsen på SPUs investeringer betyr at norske sparepenger har en reell global påvirkningskraft. Pengene bør derfor investeres på en måte som bidrar til en global energiomstilling som forholder seg til klimatrusselen.

SPU må også utnytte sin eierskapsmakt og påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning. Den etiske forvaltningen av SPU må bli bedre til å identifisere selskaper norske sparepenger ikke bør investeres i.

WWF-Norge arbeider med de tre områdene presentert i boksene under.

WWF MENER AT

 • Stortinget må gi SPU et mandat til å investere 5 % av fondets verdi direkte i infrastruktur for fornybar energiproduksjon og distribusjon.
 • SPU skal trekke seg ut av alle fossile selskaper.
 • Eierskapsarbeidet til SPU skal bli mer proaktiv, målrettet og åpent.
 • Den etiske forvaltningen av SPU må bli mer effektivt.
coal, kull, carbon, karbon, fossil energi, fossil fuels, forurensning 
	© Global Warming Images / WWF
© Global Warming Images / WWF
SPUs investeringer i fossilenergi
Fram til nå har oljefondet tyngst investert i selskaper som er basert på utvinning av kull, olje og gass. WWF har kommet fram til at det norske folk eier utslipp tilsvarende 108 ganger Norges totale klimagassutslipp.

Les mer om hvordan sparepengene våre investeres i skitne energikilder
 
	© WWF-Norge
Det norske oljefondet har investert i 147 av verdens mest karbonintensive selskaper. Les mer og se WWFs interaktive kart.
© WWF-Norge
solar power, fornybar renewable solcellpanel 
	© Global Warming Images / WWF
© Global Warming Images / WWF
En fornybar framtid
WWF jobber for at SPU skal investere 5 % av fondets verdi i infrastruktur for fornybar energiproduksjon og distribusjon. Direkte investeringer i fornybar energi kan være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

Les mer om investeringer i fornybar energi.
financial, currency, penger, money, finansiell marked, økonomi, economy 
	© Shutterstock / isak55 / WWF
Hva er SPU? Hvor mye penger har hver nordmenn i fondet? Les mer på vår ressursside.....
© Shutterstock / isak55 / WWF
 
	© Jean-Luc Ray / WWF
© Jean-Luc Ray / WWF
Åpenhet og eierskaputøvelse
SPU har et gjennomsnittlig eierskap på 1,3% av verdens børsnoterte selskaper. I praksis betyr dette er SPU er blant de største eierne i en rekke selskaper. WWF mener SPU må styrke sitt eierskapsarbeid.

Les mer om SPUs åpenhet og eierskaputøvelse.

Kontakt WWF

 • Lars Erik Mangset
  Advisor climate and sustainable industries
  +47 93 20 94 94


  Stefano Esposito
  Advisor sustainable finance
  +47 94 43 81 64


  Ragnhild E. Waagaard (on leave)
  Advisor climate and energy
  +47 95 88 87 80