Miljøpolitikk og lovverk | WWF Norway

Miljøpolitikk og lovverkModerne naturvern drives like mye i møterom og korridorer som ute i felt. Politikk og lovverk legger viktige føringer for hvordan det går med vår natur.
Det er ikke bare nasjonal politikk og lovverk som legger rammer for hvordan vi kan forvalte vår natur. Norge er også forpliktet av en rekke internasjonale avtaler på miljøområdet. Dessuten gjelder en rekke EU-regelverk også i Norge gjennom EØS-avtalen. WWF er tilstede i de aller fleste internasjonale fora der miljøsaker diskuteres.
 
	© WWF-Norge
Bli WWF-fadder!
© WWF-Norge