Living Planet Report 2014: Dramatisk nedgang i verdens biologiske mangfold | WWF Norway

Living Planet Report 2014: Dramatisk nedgang i verdens biologiske mangfoldPosted on 13 October 2014
Living Planet Report 2014
© WWF
Verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier er halvert på bare 40 år. Aldri har det stått verre til for jordas biologiske mangfold enn nå, viser WWFs nye Living Planet Report.

For tiende gang kommer WWF i dag med en omfattende statusrapport for jordas tilstand: Living Planet Report. Rapporten, som kommer annethvert år, er en gjennomgang av hvordan menneskets økologiske fotavtrykk påvirker arter og biologisk mangfold. Hovedkonklusjonen i årets rapport er at det aldri har stått verre til for det biologiske mangfoldet på jorda enn nå.

Last ned rapporten til høyre.