| WWF Norway


 
	© WWF-Norge

Living Planet Report

WWFs Living Planet Report for 2016 viser at bestandene av ville dyr krymper med to prosent i året.
Forskerne bak rapporten har overvåket utviklingen i drøyt 14.000 bestander av 3.700 ulike arter. Fra 1970 til 2012 gikk bestandene ned med 58 prosent. Det betyr at verdens dyreliv er mer enn halvert på litt over 40 år. Dersom utviklingen fortsetter som nå, vil to tredeler av verdens dyr være forsvunnet innen 2020.

Annethvert år siden 1998 har WWF gitt ut Living Planet Report. Den internasjonale rapporten er en unik oversikt over hvordan det står til med planeten vår og jordas arter.