Nå er jordas ressurser brukt opp for i år | WWF Norway

Nå er jordas ressurser brukt opp for i årPosted on 13 August 2015
Vår levemåte undergraver uerstattelige verdier og gjør utgangspunktet verre for alle som kommer etter oss, advarer WWFs Nina Jensen.
© WWF-Norge
Menneskene bruker ressurser som tilsvarer 1,6 planeter og styrer mot økologisk kollaps. Nordmenn er blant dem med størst økologisk fotavtrykk i verden.

I dag, 13. august, er det Earth Overshoot Day, eller jordas overforbruksdag. Denne dagen har vi nådd maksgrensen for ressursbruk for i år.  For fra og med i dag bruker menneskene på jorda ressurser som det tar mer enn ett år å gjenopprette. Earth Overshoot Day kommer stadig tidligere: I år har vi brukt opp ressursene seks dager tidligere enn i fjor. For femten år siden var datoen 1. oktober.

Økologisk kollaps
–Dette betyr alarm. Det sier seg selv at vårt overforbruk av ressurser ikke kan fortsette. For mens økonomier, befolkninger og ressursetterspørsel bare øker, forblir jo størrelsen på jorda den samme. Økologisk overforbruk er bare mulig en veldig begrenset periode før økosystemer begynner å forvitre og potensielt kollapse. Vår levemåte undergraver uerstattelige verdier og gjør utgangspunktet verre for alle som kommer etter oss. Det må nå politikere, næringsliv og andre beslutningstakere over hele verden ta konsekvensene av, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

–Vi ser allerede konsekvensene av den økologiske sløsingen i vannmangel, forørkning, jorderosjon, dårligere avlinger, overbeiting, avskoging, utrydding av arter, kollaps i fiskebestander og økt konsentrasjon av karbon i atmosfæren, fortsetter Jensen.

Jordas overforbruksdag beregnes av WWFs partner Global Footprint Network som forholdet mellom vårt forbruk av naturressurser, utslipp av klimagasser og annen forurensning, og naturens evne til å reprodusere eller ta opp i seg det vi slipper ut. Og kjernen er altså at menneskene bruker langt mer ressurser enn vi har.  

Norsk overforbruk
Nordmenn er blant dem som forsyner seg rikt av naturressursene. Dersom alle skulle levd som Ola og Kari Nordmann, ville vi trengt 2,8 jordkloder for å skaffe nok ressurser. Det går fram av årets utgave av rapporten National Footprint Accounts, som gis ut av Global Footprint Network.

Gjennomsnittsnordmannen legger ifølge rapporten beslag på 4,8 «globale hektar» - en målestokk som omfatter hva man legger beslag på av dyrket mark og beiteland, skog, nedbygde arealer – i tillegg til forbruket av fisk og utslipp av klimagass.

Til sammen viser beregningene altså at hvis alle levde som den gjennomsnittlige nordmann, ville vi til sammen hatt behov for 2,8 jordkloder for å ha nok ressurser til å opprettholde forbruket. Dermed er Norge inne blant landene med de største økologiske fotavtrykkene per innbygger.
 
Fossile land topper lista
Toppen av lista domineres av store produsenter av fossil energi som Kuwait, Australia, De Forente Arabiske Emirater, Quatar, Canada og Bahrain. I alle disse landene har gjennomsnittsinnbyggeren større økologisk fotavtrykk enn i Norge. Det samme gjelder blant andre USA - og Sverige. I de fleste andre europeiske land har gjennomsnittsinnbyggerne mindre økologiske fotavtrykk enn det Ola og Kari Nordmann har. De fleste utviklingsland og mellominntektsland har langt lavere miljøpåvirkning per innbygger.
 
Se ulike lands fotavtrykk

Her er et utvalg av landene på listen. Tallet bak landet navn viser hvor mange jordkloder vi ville hatt behov for, dersom alle skulle bruke naturressurser slik gjennomsnittsinnbyggeren i disse landene gjør.
 • Kuwait 5,1
 • Australia 4,8
 • Forente Arabiske Emirater 4,7
 • USA 3,9
 • Canada 3,8
 • Sverige 3,8
 • Norge 2,8
 • Russland 2,6
 • Danmark 2,5
 • Tyskland 2,5
 • Storbritannia 2,4
 • Brasil 1,7
 • Sør-Afrika 1,4
 • Kina 1,4
 • India 0,5
 • Etiopia 0,5
 • Øst-Timor 0,2
 
 
Vår levemåte undergraver uerstattelige verdier og gjør utgangspunktet verre for alle som kommer etter oss, advarer WWFs Nina Jensen.
© WWF-Norge Enlarge
Totalt forbruker verden nå ressurser som tilsvarer 1,6 planeter. Og det er ikke holdbart særlig lenge. Earth Overshoot Day inntreffer stadig tidligere.
© WWF Enlarge
Overforbruket av ressurser sprenger alle grenser. Om alle skulle levd som nordmenn, ville vi trengt 2,8 jordkloder.
© WWF Enlarge