Dystert rekordår for neshorn | WWF Norway

Dystert rekordår for neshornPosted on 22 January 2015
Hele 1.215 neshorn ble drept av krypskyttere i Sør-Afrika i fjor. Det er en økning på 21 prosent fra 2013.
© Martin Harvey/WWF
Hele 1.215 neshorn ble drept av krypskyttere i Sør-Afrika i fjor. Det er en økning på 21 prosent fra 2013, og betyr at i gjennomsnitt ble mer enn 100 neshorn drept ulovlig hver måned i fjor.

– Utviklingen er dramatisk. Krypskyting og ulovlig handel med truede arter rammer ikke bare dyrebestandene og viltvokterne som mister livet i kampen for å ta vare på dem. Denne kriminaliteten blir stadig mer organisert og voldelig, og er en trussel mot regional sikkerhet og god samfunnsutvikling, sier Arild Skedsmo, fagsjef i WWF-Norge.

Sør-Afrika har om lag 20.000 neshorn – mer enn 80 prosent av den totale bestanden. Flesteparten av disse lever i Krugerparken, hvor også mesteparten av krypskytingen har funnet sted. Her ble så mange som 827 neshorn drept i fjor. Hornene deres er ettertraktet på markeder i Asia, spesielt i Vietnam, hvor de blant annet blir brukt til medisin – uten vitenskapelig påvist effekt.

I fare for å bli utryddet
Det er foreløpig ikke gjort tellinger for hele det afrikanske kontinentet i fjor, men ulovlig jakt på truede dyr som neshorn og elefanter er et økende problem. I 2013 ble minst 22.000 elefanter drept av krypskyttere i Afrika. Krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter er en av verdens største organiserte kriminaliteter.

– Profitten blir brukt til å finansiere både terror og narkotika- og våpenkarteller. Fortsetter den brutale utnyttelsen av de truede artene som nå, vil elefanten i Sentral-Afrika være utryddet i løpet av vår generasjon. Skjebnen til neshornet er minst like usikker. Også tigeren er truet av utryddelse på grunn av den ulovlige handelen, påpeker Skedsmo.

Ber norske myndigheter om 100 millioner
Samtidig øker også innsatsen mot den ulovlige jakten. I fjor ble 386 antatte neshorn-krypskyttere og smuglere pågrepet i Sør-Afrika, mye takket være innsats fra lokale viltvoktere.

Også WWFs globale kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyr har gitt en rekke gode resultater, blant annet blir temaet nå diskutert i FNs sikkerhetsråd.

– Her hjemme ber WWF-Norge myndighetene om å sette av 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016 til FNs miljøprogram (UNEP), CITES (Den internasjonale konvensjonen om handel med truede arter) og Interpol, øremerket arbeidet for å stanse den ulovlige handelen, sier Skedsmo.

Hele 1.215 neshorn ble drept av krypskyttere i Sør-Afrika i fjor. Det er en økning på 21 prosent fra 2013.
© Martin Harvey/WWF Enlarge
Utviklingen i antall neshorn drept av krypskyttere i Sør-Afrika.
© WWF Enlarge