| WWF Norway


 
	© Greg Armfiel /WWF-UK

Norge trenger en klimalov

Våre liv avhenger av levende natur, rent vann, frisk luft og nok mat, men klimaendringene truer dette livsgrunnlaget.
En klimaov skal sette den norske klimapolitikken i system og sørge for at vi jobber målrettet for en omstilling til lavutslippssamfunnet.  
 
Rett før påske sendte regjeringen en lovproposisjon om klimalov til Stortinget, og la nylig ut et utkast til klimaloven. Stortinget skal i løpet av våren behandle og vedta klimaloven. Selv om regjeringens forslag til klimalov inneholder flere gode elementer, så mangler den det viktigste: et tydelig mål for hvor store utslipp Norge kan slippe ut i 2050 som gjør at alle deler av samfunnet blir et lavutslippssamfunn. Uten et slikt mål blir klimaloven vag og uforpliktende og vil ikke gi den omstillingen Norge trenger.

Slik bør klimaloven se ut

WWF har laget et forslag til hvordan klimaloven best kan fungere i rapporten "En forpliktende klimapolitikk", og vi har i samarbeid med professor Hans Christian Bugge laget et nytt forslag til klimalov. Loven skal forplikte norske myndigheter til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn gjennom nasjonale utslippskutt, og bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser. 
 • Klimamål: Det må defineres hvor store nasjonale klimagassutslipp Norge skal ha i 2050 for å bli et lavutslippssamfunn i tråd med Parisavtalen. 
 • Prosess: Stortinget vedtar et tak for hvor mye klimagasser Norge kan slippe ut de neste 10-12 årene. Regjeringen lager en handlingsplan som viser hvordan de skal nå klimamålene og hvordan ansvaret fordeles på de ulike delene av samfunnet. Oppfølgingen må skje i en årlig klimadebatt i Stortinget.
 • Klimagassbudsjetter: Statsbudsjettet bør inneholde en oversikt over hvordan budsjettet påvirker klima for hver sektor og hva regjeringen gjør for å nå klimamålene.
 • Kvalitetssikring: Stortinget må få tilgang til en uavhengig gjennomgang av om politikken som gjennomføres er i tråd med klimamålene som er vedtatt. Et sterkt faggrunnlag må ligge til grunn for avgjørelsene i klimapolitikken.

Lurer du på hva du skal mene om en norsk klimalov? Da anbefaler vi å ta en titt på filmsnuttene under. Der forklarer jurist John Chr Nordrum og WWF-sjef Nina Jensen hvorfor Norge trenger en klimalov og hvilke viktige elementer den bør inneholde.
 
 

Kontakt WWF

 • Ragnhild Waagaard
  Senior klima- og energirådgiver
  +47 95888780
  rwaagaard@wwf.no

  Ingrid Lomelde
  Miljøpolitisk leder
  +47 922 840 74
  ilomelde@wwf.no