Klimaskolens undervisningsverktøy: Klimaendringer | WWF Norway

Klimaskolens undervisningsverktøy: KlimaendringerDenne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør Klimaskolen spesielt egnet til bruk i skolen, er tilgangen både til film, tekst, oppgaver og ordforklaringer. Elevene har flere muligheter for å tilegne seg dette omfangsrike og aktuelle stoffet.
Undervisningsverktøyet inneholder:

  • En kort innledende oppsummering av innholdet i de ulike filmene
  • En beskrivelse av hvilke læreplanmål som berøres i hver film
  • Ideer til diskusjonstemaer og oppgaver innen ulike fag
  • Stikkord og oppgaver til hver enkelt film
  • Ordforklaringer

Kort om Klimaendringer


Denne delen av Klimaskolen består av 16 små avsnitt som forklarer hvorfor temperaturen stiger. Du får vite mer om hvilken rolle drivhuseffekten og klimagasser, som CO2, spiller i det naturlige klimakretsløpet. Klimaforandringene krever både globale tiltak og personlig innsats. Mot slutten av denne delen får du vite hva du selv kan bidra med.

Hvert enkelt delkapittel er selvstendig og kan ses uavhengig av de andre kapitlene. Kapitlene kan deles opp og egner seg til diskusjon i klassen, eller til oppgaveløsing.