Klimaskolens undervisningsverktøy: Klima og natur | WWF Norway

Klimaskolens undervisningsverktøy: Klima og naturDenne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør Klimaskolen spesielt egnet til bruk i skolen, er tilgangen både til film, tekst, oppgaver og ordforklaringer. Elevene har flere muligheter for å tilegne seg dette omfangsrike og aktuelle stoffet.

Klimaskolens undervisningsverktøy del 2: Klima og natur