Klimavitner | WWF Norway

KlimavitnerKlimavitner er mennesker som har opplevd klimaforandringer på nært hold. De finnes over hele verden, og alle har en historie å fortelle, en historie om en forandret hverdag.
I klippene nedenfor får du høre historiene direkte fra de som har opplevd dem: