Klimaskolens undervisningsverktøy: Olje og transport | WWF Norway

Klimaskolens undervisningsverktøy: Olje og transportDenne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør Klimaskolen spesielt egnet til bruk i skolen, er tilgangen både til film, tekst, oppgaver og ordforklaringer. Elevene har flere muligheter for å tilegne seg dette omfangsrike og aktuelle stoffet.
Undervisningsverktøyet inneholder:

  • En kort innledende oppsummering av innholdet i de ulike filmene
  • En beskrivelse av hvilke læreplanmål som berøres i hver film
  • Ideer til diskusjonstemaer og oppgaver innen ulike fag
  • Stikkord og oppgaver til hver enkelt film
  • Ordforklaringer

Filmene er svært informative og kan fint stykkes opp, enten med oppgaver eller diskusjon i klassen. Elevene kan godt sitte med egne pc-er og headset i kasserommet og se filmene parallelt med oppgaveløsning. Da kan de spole fram og tilbake i filmene og jobbe i sitt eget tempo.


Kort om Olje og transport
Dette kapittelet konkretiserer klimaendringer i et nytt og spennende perspektiv. Vi ser på det tette båndet mellom en transport- og en oljesektor, som utvinner olje med en større og større miljøbelastning. Filmen ser på konsekvenser av denne utviklingen og hvordan utviklingen kan styres i retning av en CO²-fri og oljeuavhengig transportsektor.

Filmene er svært informative og kan fint stykkes opp, enten med oppgaver eller diskusjon i klassen. Elevene kan godt sitte med egne pc-er og headset i kasserommet og se filmene parallellt med oppgaveløsning. Da kan de spole fram og tilbake i filmene og jobbe i sitt eget tempo.