Klimaskolens undervisningsverktøy: Arktis | WWF Norway

Klimaskolens undervisningsverktøy: ArktisDenne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør Klimaskolen spesielt egnet til bruk i skolen, er tilgangen både til film, tekst, oppgaver og ordforklaringer. Elevene har flere muligheter for å tilegne seg dette omfangsrike og aktuelle stoffet.

Undervisningsverktøyet inneholder:

En kort innledende oppsummering av innholdet i de ulike filmene
En beskrivelse av hvilke læreplanmål som berøres i hver film
Ideer til diskusjonstemaer og oppgaver innen ulike fag
Stikkord og oppgaver til hver enkelt film
Ordforklaringer

Filmsnuttene inneholder mye informasjon som trenger å bearbeides. Filmene kan gjerne stykkes opp med diskusjon og/eller oppgaveløsing. Individuell oppgaveløsing med egne pc-er og headset kan fungere godt, fordi elevene kan spole fram og tilbake i filmene og studere i sitt eget tempo.

Kort om Arktis

Arktis-delen er en inngående gjennomgang av forholdene i Arktis. Vi bruker Arktis som lyttepost og ser hvorfor og hvordan naturen her responderer sterkt på selv små temperaturendringer. Vi ser også på hvordan endringer i Arktis vil få konsekvenser for det globale klimasystemet.

Klimaskolens undervisningsverktøy del 3: Arktis