Klimaskolen | WWF Norway


 
	© WWF Norge

Klimaskolen

Hva er det egentlig som skjer med klimaet? Hvorfor er vi så bekymret for noen graders varmere vær? WWF svarer på disse spørsmålene og mange flere i en serie videoer. Du får også vite hvorfor forandringene skjer, og hva som kan gjøres for å korrigere problemet.

Klimaendringer

Den første delen av Klimaskolen består av 16 korte avsnitt som forklarer hvorfor temperaturen stiger, hvilken rolle drivhuseffekten og klimagasser spiller i det naturlige klimakretsløpet m.m.

Klimaendringene krever både globale tiltak og personlig innsats. Mot slutten av denne delen får du vite hva du selv kan bidra med.
 
 1. Introduksjon
 2. Klimaet og livet på jorda
 3. Drivhuseffekten og CO2
 4. Drivhuseffekten er 100 % naturlig
 5. Karbondioksid (CO2) - en klimagass i et naturlig kretsløp
 6. Menneskelig aktivitet inngår ikke i det naturlige CO2-kretsløpet
 7. Konsekvenser av klimaendringer
 8. Menneskeskapte klimaendringer
 9. Klimaendringene er synlige nå!
 10. År 2100: Klimakrise eller klimakatastrofe?
 11. For sent? 
 12. Løsninger
 13. Globale utfordringer - globale løsninger
 14. Norge kan bidra til en global løsning
 15. Du kan bidra
 16. En fremtid for alle
 

Klima og natur

Denne delen av Klimaskolen består av seks avsnitt som viser hvor viktig klimaet er for artsmangfoldet på jorda.

For hver grad gjennomsnittstemperaturen på jorda øker, mister vi ti prosent av alle arter. Dette kan få dramatiske konsekvenser.
 
 1. Naturens mangfold - vårt livsgrunnlag
 2. Klima i rask endring
 3. Konsekvenser på norsk natur
 4. Naturen demper skadevirkningene
 5. Naturen som klimatiltak
 6. Skogen og havet som karbonlager
 
	© WWF Norge
© WWF Norge

Arktis

Denne delen av Klimaskolen består av syv avsnitt som viser hvorfor Arktis er det stedet på jorda som varmes raskest. Her viser vi også hvilken effekt den dramatiske utviklingen her har på miljøet rundt om på kloden.

Arktis må brukes som en lyttepost for jordas tilstand, og nyhetene som kommer derfra, vil før eller senere påvirke oss alle.
 
 1. Sammendrag
 2. Hvorfor varmes Arktis raskere?
 3. Hva skjer hvis Arktis tiner?
 4. Globale konsekvenser - mindre snødekke
 5. Globale konsekvenser - endret havsirkulasjon
 6. Globale konsekvenser - tundraen smelter og frigjør drivhusgasser
 7. Selvforsterkende effekter og vippepunkter

Olje og transport

Denne delen av Klimaskolen består av syv avsnitt som viser hvilken påvirkning olje- og transportsektoren har på klimaforandringene.

Vi forklarer hva fossil energi egentlig er, og hvorfor bruken av den kan ha negativ påvirkning på klimaet. Vi vier utvinning av tjæresand spesiell oppmerksomhet i ett av kapitlene.

Du får også vite mer om fordeler og ulemper med alternative energikilder, og hva som skal til for å snu utviklingen i riktig retning.
 
 1. Sammendrag
 2. Klimaendringer og fossil energi
 3. Transportsektorens oljeavhengighet
 4. Oljealderen tar ikke slutt
 5. Drivstoff fra tjæresand, oljeskifer eller kull
 6. Tjæresand
 7. Elektrifisering - mer miljøvennlig transport
 • 
	© WWF Norge

  Climate School for English speakers