FNs klimaforhandlinger | WWF Norway


 
	© Inga Fritzen Buan / WWF-Norge

FNs klimaforhandlinger

Den globale klimaavtalen fra Paris er en global dugnad for å sikre en trygg framtid for mennesker og natur. Den forplikter verdens land til å holde global oppvarming under 2°C og aller helst 1,5°C. Nå trer den i kraft.

Folk, samfunn og økosystemer har rett til et livsgrunnlag som sikrer mat og vann og andre livsnødvendigheter, men dette trues i dag av klimaendringer.

FNs klimapanel IPCC har igjen konkludert med at klimaendringene er menneskeskapte og truer livsgrunnlaget til framtidige generasjoner. Les mer om panelets anbefalinger her.

Du kan lese om klimatoppmøtet COP22 i 2016 her.

Vi kan fortsatt unngå klimakatastrofen
Det er fortsatt mulig å holde den globale oppvarmingen under 1,5°C og unngå skremmende konsekvenser for vann- og matforsyning, biologisk mangfold, folks helse, med mer. For å oppnå dette må vi innen 2050 kutte utslippene av klimagasser med minst 80% i forhold til 1990-nivå. Vi ligger nå bak skjemaet for å oppnå dette.

Global klimaavtale og global klimadugnad
Formålet med FNs Klimakonvensjon er å begrense de globale utslippene av klimagasser for å hindre farlig menneskeskapt klimaendring. Dette skal skje tidsnok til å beskytte verdens matvareproduksjon, la økosystemer tilpasse seg, og gjøre bærekraftig økonomisk utvikling mulig.

Klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015 og som nå trer i kraft, sender riktige langsiktige signaler, men sier lite om hva som må gjøres og hvem som skal gjøre det. Avtalen er forhandlet fram av nesten 200 svært ulike land med ulike prioriteringer. Mange er rike og har store utslipp, mange er fattige og har små utslipp, mens mange faktisk er en blanding. Dette gjør det vanskelig å bli enige om hvem som må gjøre mest og og ikke minst hvem som skal betale.

Resultater er Paris-avtalen som inneholder krav om utslippskutt og andre tiltak for alle land, men som i veldig liten grad bestemmer hvor mye som skal gjøres og hvordan.

Sol, vind og vann
Klimaendringene blir bare større og løsningene dyrere jo lenger vi venter. Derfor må vi også ha ambisiøse tiltak også på kort sikt. WWFs løsning på dette er en kraftig opptrapping av fornybar energi og energieffektivisering globalt.

Det er faktisk ikke rom for noen flere olje-, gass- og kullfelter i verden hvis klimamålene skal nås. Det gjelder også Norge.

Sivilsamfunnsorganisasjoner som WWF kjemper derfor for et mål om 100% fornybar energi i 2050. Mer energi fra sol, vind og vann vil ikke bare bekjempe klimaendringer, men bidra til utvikling, fattigdomsreduksjon og bedre helse verden over. Dette ble ikke vedtatt i Paris-avtalen.

Norges ambisjoner er for lave
Norges regjering har satt mål om minst 40% reduksjon av norske utslipp innen 2030. WWF mener dette målet er for slapt, og ikke står i forhold til størrelsen på problemet.

Norges utslipp bør kuttes med minst minst 50 % innen 2030. Norge må slutte med olje og satse mer på fornybar energi. Norge er et rikt land, med stort historisk ansvar, og blant Europas høyeste utslipp per innbygger.

I margen til venstre finner du en lenke til de årlige klimatoppmøtene, hvor du blant annet kan lese om WWFs krav og forventninger.

Her kan du kan lese mer om hvorfor WWF mener fornybar energi er løsningen.

Du kan også lese om hvordan Norges oljerikdom kan brukes til å drive fram fornybar energi verden over.
 

Fakta og tall

 • FNs klimapanel IPCC har konkludert med at klimaendringene er et menneskeskapt problem.
 • Juli 2016 var den varmeste måneden som noensinne er målt i verden.
 • Verden har allerede blitt 0.74°C varmere de siste hundre årene.
 • USA og Kina har de største utslippene av klimagasser.
 • Irreversible klimaendringer kan fortsatt unngås hvis den globale snittemperaturen stiger med mindre enn 1,5-2°C.
 • Mengden av sjøis i Arktis har falt til det laveste nivået som er registrert.
 • WWF anslår at 2/3 av verdens isbjørnbestand vil være forsvunnet innen 2050.
 
	© WWF/Nina Munn
WWF jobber for at FNs medlemsland skal bli enige om en ambisiøs global klimaavtale i Paris i desember 2015. Her fra Earth Hour ved Eiffeltårnet.
© WWF/Nina Munn
Big logos press conference at COP18, 2012. 
	© Naoyuki Yamagishi WWF Japan
WWFs Samanta Smith og andre sivilsamfunnsledere på COP18 i Doha, 2012.
© Naoyuki Yamagishi WWF Japan

Kontakt WWF

 • Inga Fritzen Buan
  Seniorrådgiver, klima og energi
  +47 970 74 843
  ifbuan@wwf.no

  Ingrid Lomelde
  Leder for klima- og energiavdelingen
  +47 922 84 074
  ilomelde@wwf.no