Ål | WWF Norway

ÅlPosted on 23 May 2018
Ål
© Wikimedia Commons
Ålen (Anguilla anguilla) i Norge tilhører samme bestand som finnes i resten av Europa. All europeisk ål reiser nemlig til Sargassohavet for å gyte.

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet. Etter syv års fiskeforbud, er det nå åpnet for et forsøksfiske med en kvote på totalt 20 tonn. Ålen møter mange utfordringer i livet. Utbygging av elver og vassdrag fører til at ålen sliter med å komme seg til og fra havet.

Rekrutteringen i dag er anslått til å være bare én til fem prosent av det den var i 1980-årene. Bestanden er sårbar og på et historisk lavmål i mange områder.

Forekomst

Fra Afrika og Kanariøyene til Murmansk. Finnes både i ferskvann og saltvann.  

Fangstmetoder

Ruse.  

WWFs råd

Styr unna!

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet og på svært lavt bestandsnivå. Styr unna.
Ål
© Wikimedia Commons Enlarge