Uer | WWF Norway

UerPosted on 23 May 2018
Uer
© Eksportutvalget for fisk
Det finnes tre typer uer i norske farvann. Den vanlige ueren er truet av utryddelse her.

De tre typene uer i norske farvann er: vanlig uer, lusuer og snabeluer. Vanlig uer og snabeluer gyter langs kysten av Nordland og Troms, og lever i Barentshavet og ved Svalbard.

Lusuer er den lille ueren man gjerne får når man fisker på grunt vann nær land. Vanlig uer og snabeluer de de artene som finnes i fiskedisken. Vanlig uer er sterkt utrydningstruet, mens snabeleueren har en bedre tilstand. Det tillates i dag et for stort fiske på vanlig uer, til tross for forskernes anbefaling om at alt fiske bør stanses. Fisket etter snabeluer er derimot på bedringens vei etter 20 års målrettet arbeid for å få bestanden opp igjen.

Forekomst

Vanlig uer finnes fra Skagerrak og Skottland til Svalbard og Barentshavet, og i et belte over Atlanterhavet via Island og Sør-Grønland til Canada og USA. Snabeluer dominerer mest i nord og finnes hovedsakelig i Barentshavet og ved Svalbard og videre sørover til Færøyene og utover i Norskehavet. Lusuer finnes i Barentshavet og i nordvest-europeiske farvann, inkludert Færøyene og Island.

Fangstmetoder

Trål, garn, line, jukse og snurrevad.

WWFs råd

Styr unna!

Vanlig uer er en av våre mest truede fiskearter, og det er ofte umulig å få informasjon om hva slags uerart som ligger i fiskedisken. Styr derfor unna all uer.

Uer
© Eksportutvalget for fisk Enlarge