Tunfisk (i sushi) | WWF Norway

Tunfisk (i sushi)Posted on 23 May 2018
Blåfinnet tunfisk
© WWF
Tunfisk (Thunnus sp.) er rovfisker som er viktig for økosystemet i havet. Tunfisken kan bli over 2 meter og veie over 400 kg.

Mange av tunfiskartene som vanligvis brukes i sushi er utrydningstruet og allerede overutnyttet. Den høyeste kjente prisen for én blåfinnet tunfisk var på over 10 millioner norske kroner. Det at tunfisken som brukes i sushi gir en svært høy pris gjør at den er spesielt utsatt for ulovlig, uregulert og urapportert fiske.

Bifangst er enormt problem i fisket etter tunfisk. I jakten på den verdifulle arten blir ofte truede arter av havskilpadde, albatross, hai og rokke fanget som bifangst. Forvaltningen av tunfiskfiskeriene er ofte mangelfull, og overfisket er tidvis stort. Den høye verdien gjør fisken svært ettertraktet. Tunfisk som brukes i sushi kan stamme fra et ulovlig fiske, noe som er en trussel mot tunfiskens framtid.  

Forekomst

I det åpne hav i tropiske og subtropiske områder over hele verden, også i Atlanterhavet. I de siste årene er det blitt rapportert om at blåfinnet tunfisk (makrellstørje) er tilbake i norske farvann etter å ha vært borte i mange år.  

Fangstmetoder

Snurpenot, ringnot, line, snurrevad, slukfiske, fiskestang, drivgarn.  

WWFs råd

Styr unna!

Styr unna all tunfisk som brukes i sushi. Tunfiskartene som brukes i sushi er ofte overfisket.

Det finnes MSC-merket tunfisk, så spør etter denne når du kjøper sushi. Slik kan du påvirke forhandlerne til å ta det inn.

Blåfinnet tunfisk
© WWF Enlarge