Steinbit | WWF Norway

SteinbitPosted on 23 May 2018
Steinbit
© Eksportutvalget for fisk
Steinbit (Anarhichas spp.) er en bunnfisk som vi har tre arter av i norske farvann: flekksteinbit, gråsteinbit og blåsteinbit.

Steinbit har sterke kjever og lever hovedsakelig av hardskallede dyr som muslinger, kråkeboller, snegler og krabber. Fisket etter steinbit er uregulert og det mangler mye kunnskap om steinbit i norske farvann. Steinbit fiskes mest som bifangst. En del av denne bifangsten skjer ved bunntråling, noe som kan skade havbunnen og også medfører bifangst av andre mer truede fiskearter.

Steinbitartene er sårbare for overfiske fordi gjenoppbygging av artene tar lang tid. Det blir per i dag ikke gitt noen særskilte forvaltningsråd for denne arten.

Forekomst

I Norge finner vi flekksteinbit langs norskekysten sør til Hordaland. Blåsteinbit er utbredt i Nord-Atlanteren fra Barentshavet og sørover til Nordsjøen. Gråsteinbiten finnes langs hele norskekysten.

Fangstmetoder

Bunnline og bunngarn. En liten del blir også produsert i oppdrett. Bifangst ved bunntrål.

WWFs råd

Styr unna!

Styr unna all steinbit i fiskedisken.

Uregulert fiske og manglende kunnskap om bestandsstatus gjør at du bør unngå å spise steinbit før mer kunnskap er på plass.

Steinbit
© Eksportutvalget for fisk Enlarge