Norsk hummer | WWF Norway

Norsk hummerPosted on 23 May 2018
Norsk hummer
© Eksportutvalget for fisk
Hummeren (Homarus gammarus) finnes fra Middelhavet til Nord-Norge. Tysfjord regnes som det nordligste området hummeren er å finne.

Hummeren lever på hardbunn, i områder med tilgang på gode gjemmesteder og går sjelden dypere enn 40 m. Den er altetende, og det er funnet bl.a. spiker i magen på hummer.

Hummerbestanden i Norge er på et historisk lavt nivå. Urapportert og ulovlig fiske gir store problemer for den norske hummerbestanden. Det har vært en relativ jevn nedgang i antall hummer fra slutten av 1940-tallet og bestanden er i dag på et historisk lavt nivå. I all hovedsak skyldes dette overfiske og dårlig forvaltning over tid. Ulovlig fiske er den største trusselen mot hummerbestanden.

Forekomst

Hummeren finnes fra Middelhavet til Nord-Norge, Tysfjord regnes som det nordligste området.

Fangstmetoder

Hummer fanges med teiner.

Styr unna!

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå. Tyvfiske etter hummer er svært utbredt og er i dag den største trusselen mot bestanden.

Reker eller kongekrabbe er de beste valgene når du vil ha skalldyr i fiskedisken.
 
Norsk hummer
© Eksportutvalget for fisk Enlarge