Haier og skater | WWF Norway

Haier og skaterPosted on 23 May 2018
Håbrann
© Wikimedia Commons
Haier, skater og rokker (Elasmobranchii) er fisker som lever lenge, vokser sakte og får få unger. Mange av våre norske hai- og skatearter er truet av utryddelse.

Dessverre står det svært dårlig til med mange hai- og skatearter. Det foregår et stort lovlig og ulovlig fiske etter hai og skater verden over, og mange av artene tas som bifangst i andre fiskerier. Mange haiarter tåler dårlig et høyt fiskepress. 

I norske farvann er haiartene pigghå, brugde, håbrann og silkehai totalfredet fra direkte fiske. Pigghå er også fredet fra fritidsfiske. Norge var tidligere verdens største fiskerinasjon av pigghå. Det er også store kunnskapsmangler for de fleste hai- og skatearter i Norge.

Forekomst

Over hele verden, i tempererte og tropiske farvann.

Fangstmetoder

Blant annet med trål, garn og line. Tas mye som bifangst i andre fiskerier.

WWFs råd

Styr unna!

Styr unna hai i butikken. Svært mange hai- og skatearter er utrydningstruet, hovedsakelig på grunn av overfiske.

Håbrann
© Wikimedia Commons Enlarge