Breiflabb | WWF Norway

BreiflabbPosted on 23 May 2018
Breiflabb
© Eksportutvalget for fisk
Breiflabb (Lophius piscatorius) er en rovfisk, og man har funnet både oter og sjøfugl i magen på breiflabb. 

Breiflabben er en rovfisk som trives best på bløtbunn der den kan ligge nedgravd i sanden og vente på byttet. Den finnes fra fjæra og ned til 1800 m. Fisken har et stort hode i forhold til resten av kroppen. Breiflabben kan bli inntil 2 m lang og veie nesten 100 kg.

Breiflabbfisket i Nordsjøen tar en stor del umoden fisk, noe som er en trussel for neste generasjons breiflabber. Totalfangstene av breiflabb er de siste årene blitt redusert med 77 prosent.

Forekomst

Kontinentalskråningen nord for Storbritannia, i norske fjorder og i dypere deler av sokkelen.

Fangstmetoder

I norske farvann fanges breiflabb hovedsakelig med garn.

WWFs råd

Styr unna!

Siden kunnskapen om breiflabb er så mangelfull, anbefaler vi at du styrer unna denne i fiskedisken. Velg heller annen fisk som middag, som for eksempel torsk fra Barentshavet, til breiflabben er bedre kartlagt


 
Breiflabb
© Eksportutvalget for fisk Enlarge