Brosme | WWF Norway

BrosmePosted on 23 May 2018
Brosme
© Frank Emil Moen & Erling Svensen
Brosme (Brosme brosme) er en vakker og kanskje litt ukjent fisk. Brosme er medlem av torskefamilien. Den liker seg godt ved steinbunn og i gamle skipsvrak.

Det er gjort lite bestandsforskning på arten, men det antas at fisket er bærekraftig. Brosme lever på dybder mellom 100 og 1000 meter. Den holder til like ved havbunnen, der den først og fremst livnærer seg av annen fisk og større krepsdyr.

Brosme fanges hovedsakelig som bifangst i andre typer fiskerier. Norge er den nasjonen som fisker mest brosme og står for ca. 70 prosent av totalfangstene. Færøyene og Island fisker også mye brosme. Norge har fangstkvoter for brosme i EU-farvann, men ikke i norske farvann - hvor fisken forvaltes uten bestemte kvoter.

Forekomst

Brosmen lever i området fra Island og Grønland til Irland, i det vestlige Barentshavet og også i Skagerrak og Kattegat. Brosme fins også i nordvestlige deler av Atlanterhavet, da i områder ved Georges Bank utenfor USA og i Canada, og ved vestsiden av Grønland. I Norge gyter brosme utenfor kysten av Sør- og Midt-Norge.

Fangstmetoder

Trål, garn og line.

WWFs råd

Greit valg!

Brosme er et greit valg, men spis den ikke for ofte.
 
Fisket etter brosme er vurdert å være bærekraftig. Brosme fra linefiske er det mest miljøvennlige.
 
Brosme
© Frank Emil Moen & Erling Svensen Enlarge