Regnbueørret (oppdrett) | WWF Norway

Regnbueørret (oppdrett)Posted on 23 May 2018
Regnbueørret
© Wikimedia Commons
Ørret (Oncorhynchus mykiss) er en rovfisk, som sammen med oppdrettslaks er Norges største eksportprodukt på sjømat.

Rømt oppdrettsørret kan være en trussel mot andre fisker, og problemet med lakselus er ikke løst. Fôret til regnbueørreten inneholder både fiskemel og fiskeolje som produseres av viltfanget fisk og vegetabilske ingredienser som soya.

ASC-sertifisert regnbueørret er bærekraftig - og det beste valget for oppdrettsfisk. Oppdrettet regnbueørret er i dag den vanligste ørrettypen å finne i butikkene, enten den er fersk, frosset eller raket. Fordi vellykket gyting i naturen er svært sjelden for rømt regnbueørret, er muligheten for overføring av sykdom og parasitter til andre fisker den mest uheldige virkningen ved rømming. Rømt regnbueørret i sjøen utgjør også en konstant trussel som smittespreder av lakselus. Det gjøres enkelte gode tiltak i oppdrettsnæringen, som mer bærekraftig fôr (fiskemel og fiskeolje fra ikke-rødlistede arter), utvikling av lukkede eller delvis lukkede produksjonssystem, biologisk avlusing og ikke-medikamentelle metoder (spyling med sjøvann, skyte med laser o.l.), og flere oppdretter tester ut ulike sporingsmetoder for rømt fisk.

Forekomst

Langs store deler av norskekysten fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Det var 1082 tillatelser til oppdrett i 2014 (matfisk-, stamfisk- og FoU-tillatelser).

Fangstmetoder

Oppdrett.

WWFs råd

Greit valg!

Vanlig ørret (oppdrett) er et greit miljøvalg, men spis den ikke for ofte. Det er store regionale forskjeller med hensyn til hvor store miljøutfordringene er. I Sjømatguiden har vi kun en overordnet, nasjonal vurdering, som gjør at ørret ender på gul.

 

Best valg!

ASC-sertifisert oppdrettsørret kan velges med god samvittighet, fordi den er produsert etter strenge krav til miljømessig bærekraft.
Regnbueørret
© Wikimedia Commons Enlarge