Kveite | WWF Norway

KveitePosted on 23 May 2018
Kveite
© Eksportutvalget for fisk
Kveite (Hippoglossus hippoglossus) er den største flyndrefisken, og er - foruten månefisken - den tyngste beinfisken i våre farvann.

Kveiten kan bli over 3,5 m og nærmere 350 kg. Kveite deles i to bestander; en sør for Stad og en nord for Stadt. Kveite er ikke truet av utryddelse i norske farvann, men bestanden sør for Stadt er antatt å være svak. Nord for Stadt viser kveitebestanden en stigning og tilstanden er bedre.

Kveite er svært følsom for overfiske ved at den er stedbunden, vokser langsomt og er sent kjønnsmoden. Linefiske etter kveite har mindre bifangst enn de andre fangstmetodene.

Det finnes i dag også en del oppdrettskveite på markedet.

Forekomst

Kveite er utbredt langs hele norskekysten, og på begge sider av Nord-Atlanteren.

Fangstmetoder

Garn, trål, snurrevad eller line.  

WWFs råd

Greit valg!

Kveite fanget nord for Stadt er et greit valg. Den nordlige bestanden av kveite er i bedre tilstand enn den i sør. Kveite fra oppdrett er også et greit valg i fiskedisken.

 

Styr unna!

Styr unna kveite i fiskedisken, dersom denne er fanget sør for Stadt. Den sørlige bestanden antas å være betydelig overfisket.
  
Kveite
© Eksportutvalget for fisk Enlarge