Sjøkreps | WWF Norway

SjøkrepsPosted on 23 May 2018
Sjøkreps
© Wikimedia Commons
Sjøkrepsen (Nephrops norvegicus) er en slankere utgave av hummeren. På dagtid gjemmer den seg i tunneler og huler gravd ut i havbunnen, og hunner med egg beveger seg sjelden ut av

Sjøkreps lever for det meste i tunneler og huler som den graver i myk bunn på 40 til 800 meters dyp. Sjøkrepsen er en viktig matkilde for mange fisk, blant annet torsk. Den trives med varme temperaturer, og vil derfor trolig tilpasse seg godt til varmere havtemperaturer her i nord. Sjøkrepsbestanden har minsket noe de siste årene, men regnes for å være i god forfatning og fangst på dagens nivå anses som bærekraftig.

Fisket etter sjøkreps er ikke kvoteregulert. Sjøkreps fiskes både med teiner og sjøkrepstrål, og et problem med fisket er den omfattende varierte fangsten i trålfisket. Det er særlig kysttorsk og nordsjøtorsk, bestander som allerede er hardt utsatt, som fanges og mange av disse kastes døde ut igjen i havet.

Forekomst

I Middelhavet og i Atlanterhavet, fra Marokko til Nordland.

Fangstmetoder

Sjøkreps fiskes med teiner og sjøkrepstrål.

WWFs råd

Greit valg!

Sjøkreps er et greit valg, men still spørsmål om hvordan er sjøkrepsen fanget.

Teinefanget sjøkreps er det miljømessige beste valget. Sjøkreps fisket med trål anbefaler vi deg å styre unna.
 
Du kan etterspørre MSC-merket sjøkreps fra Danmark eller Sverige, eller prøv kongekrabbe i stedet!

 
Sjøkreps
© Wikimedia Commons Enlarge